Skip to main content

FNV zet belangrijke stap op weg naar nieuwe vakbeweging

07 december 2011

FNV heeft zaterdag 3 december een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe vakbeweging die meer zichtbaar en herkenbaar zal zijn voor haar leden. FNV wil met deze stap haar slagkracht vergroten en investeren in werknemers.

Wat betekent dit concreet?

Komend voorjaar vindt het oprichtingscongres plaats voor deze nieuwe vakbeweging. Op dat congres wordt een nieuw bestuur gekozen, met een nieuwe voorzitter. Dit bestuur zal rechtstreeks verantwoording gaan afleggen aan zijn leden. Het huidige FNV blijft in de overgangsperiode gewoon functioneren om onze belangen te behartigen en om mee te werken aan de oprichting van de nieuwe vereniging. Alle bonden, waaronder ook FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, zullen hierover op termijn al hun leden raadplegen.

Lees de formeel in Dalfsen genomen besluiten op zaterdag 3 december (pdf)

Overkoepelende vakbeweging

De nieuwe overkoepelende vakbeweging zal een transparante structuur kennen. Centraal daarbij staan twee doelen. In de eerste plaats is dat het behartigen van de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Daarnaast zullen de aangesloten vakbonden meer gefaciliteerd worden op de manier waarop zij dat wensen. Concreet komt dat er voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op neer dat we veel meer ruimte krijgen om eigen beleid te ontwikkelen dat nóg meer en beter afgestemd is op de situatie van KLM Cabinepersoneel.

Vooruitstrevend

Waar het om gaat is dat het korps FNV Bondgenoten/Cabin Pressure werkelijk herkent als zijn of haar vertegenwoordiger die kan rekenen op de invloed en ondersteuning van de grote landelijke vakcentrale. De richting die nu landelijk wordt gevolgd heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure al sinds de oprichting doelbewust en zeer succesvol gekozen. Hiermee hebben wij aangetoond vooruitstrevend te zijn in de invulling van het moderne vakbondswerk en te begrijpen wat onze collega’s van een vakbond verwachten. Door en voor de leden!

Wij zien dan ook in dat de aangekondigde vernieuwing binnen onze vakbeweging meer dan nodig is. De arbeidsmarkt verandert en onze onafhankelijke leden stellen nieuwe eisen. Professionaliteit en vakmanschap is wat zij van een vakbond verwachten. Daar moeten wij, samen met ‘de nieuwe vakbeweging’ op inspelen, waarbij het cabinepersoneel directe invloed blijft hebben op hun eigen arbeidsvoorwaarden. Een herkenbare vakbond die dicht bij mensen staat, is naar onze overtuiging de toekomst. Dat is dé vereniging waar korps en KLM niet om heen kunnen.

Redactie Cabin Pressure