Skip to main content

Overleg met KLM en Cabinebonden op 21 februari

22 februari 2013

Op donderdag 21 februari zijn KLM en Cabinebonden bijeen geweest voor een zgn. “technische sessie”. Het was geen regulier cabineoverleg i.v.m. afwezigheid van de KLM woordvoerder. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Namens de redactie schoof Huib den Ouden aan. Hieronder de hoofdpunten.

Kist-Crew

Vanaf 4 februari tot 10 maart 2013 loopt de tweede pilot “Kist-Crew koppeling” op Europa. Door KLM en Cabinebonden is hiervoor een tijdelijke CAO-aanpassing afgesproken: De vliegurenlimiet in combinatievluchten wordt voor de duur van de proef verlengd van 4.5 naar 6 uur. Alle Pursers en éénbanders hebben hierover van het bedrijf een mail ontvangen.

Enquête

Sinds 18 februari is er een online enquête beschikbaar m.b.t. de werkbeleving van de deelnemers over bijvoorbeeld zaken als veiligheid, efficiency, samenwerking cockpit/cabine en algemene werkdrukbeleving. Wij vinden het als vakbond van groot belang een zo goed mogelijk beeld te krijgen van ieders ervaringen om de pilot goed te kunnen evalueren. Vul daarom na iedere KCK BIP de enquête in. Dit kan tot 20 maart.  Klik hier om naar de enquête te gaan.

Jouw mening telt

Aan de hand daarvan en uiteraard pas na instemming van onze leden zal uiteindelijk worden besloten of en onder welke eventuele voorwaarden we de CAO-aanpassingen zullen voortzetten.

Uitfasering MD11

KLM heeft ons een presentatie gegeven hoe de uitfasering van de MD11 verloopt. De verplichte omscholing van MD11 naar B777 en A330 is inmiddels in volle gang. Dit op basis van “omgekeerde senioriteit”. We hebben KLM gevraagd waarom er momenteel nog zoveel collega’s MD11 gekwalificeerd zijn. Met nog maar een paar toestellen in de vloot wordt het natuurlijk steeds moeilijker hiervoor current te blijven. Het bedrijf wil echter de MD11 divisie op een redelijk peil houden omdat de MD11 productie voor de komende winter (2013-2014) nog niet helemaal duidelijk is.

Nieuwe divisiestructuur

Wanneer de laatste MD11 van KLM de vloot heeft verlaten, naar verwachting rond oktober 2014,  zal de divisiestructuur er als volgt uitzien:

  • Eénbanders: 737/747/A330 of 737/747/777
  • Tweebanders: 747/777/A330
  • Assistent Pursers: 747/777/A330
  • Pursers: 737/747/A330 of 737/747/777 of 737/777 (divisie 55) 
  • Senior Pursers: 747/777/A330
  • Flexers: 737/747/777 of 737 only
  • Asian Cabin Crew: 747/777

Desgevraagd liet KLM nogmaals weten dat de afspraken m.b.t. divisie 55 onveranderd blijven. Deze collega’s behouden hun zgn. “in de sterkte restrictie”, zoals ook uit de bovenstaande toekomstige divisiestructuur blijkt. Op ons verzoek zal KLM als goed werkgever het korps, via de gebruikelijke kanalen, over deze uitfasering en de gevolgen hiervan informeren.

Indelingsregels en verzoekensysteem

Zoals reeds eerder gemeld hebben wij KLM per brief aangegeven (zie hier) dat het van groot belang is helderheid te krijgen over de huidige indelingsregels die een combinatie zijn van afspraken uit het PBS tijdperk en het Plan&Go verleden. Nu er voldoende draagvlak is voor het huidige verzoekensysteem, dat in eerste instantie eenzijdig door KLM werd ingevoerd, is het zaak dat er nieuwe CAO-afspraken komen over indelingsregels waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarmee wordt voor iedereen duidelijk wat de geldende afspraken zijn. Op basis van de opsomming uit onze brief zal KLM tekstvoorstellen maken die in het overleg van 22 maart zullen worden geagendeerd.

Werkgroep

Los van deze CAO actualisatie is er een werkgroep actief, bestaande uit KLM vertegenwoordigers en leden van de verschillende Cabinebonden en de Groepscommissie die mogelijke verbeteringen aan het systeem in kaart brengt. De tot nu toe voorgestelde verbeteringen, waar KLM zich aan heeft gecommitteerd, zullen in het cabineoverleg worden geformaliseerd en vervolgens worden gecommuniceerd met het korps.

Ten slotte: De XFA-regeling

Zoals we eerder al communiceerden ontvingen wij signalen vanuit onze achterban dat er onlangs door KLM en VNV afspraken zijn gemaakt voor in het buitenland wonende vliegers om voor woon-werkverkeer, naast KLM-, ook van Transavia lijndiensten gebruik te mogen maken. Een aanpassing van de zgn. XCM-regeling voor vliegers. Wij hebben KLM opgeroepen om deze faciliteit tevens voor in het buitenland wonende CA's te laten gelden. Een aanpassing van de zgn. XFA-regeling voor cabinepersoneel. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat hierin gelijk wordt opgetreden. Er lijken echter wat formele haken en ogen aan dit fenomeen te zitten. Desgevraagd liet KLM weten dat het onderwerp geen GC issue is, maar in het cabineoverleg moet worden besproken. KLM heeft ons toegezegd het één en ander intern te laten uitzoeken om het vervolgens te agenderen.

Redactie Cabin Pressure