Skip to main content

Rechtszaak tegen Staat om AOW gat

21 maart 2013

De Nederlandse Staat is voor de rechter gedaagd vanwege het zogenoemde “AOW gat”. Negentien belangenorganisaties, waaronder FNV Bondgenoten, willen de overheid dwingen om dit gat te repareren.

Flink probleem

Het gat ontstaat doordat de AOW leeftijd geleidelijk wordt opgeschroefd. Cabinepersoneel heeft een normpensioenleeftijd van 60 jaar. Vervolgens ontvangen wij een overbruggingsuitkering die doorloopt tot het moment dat we 65 jaar worden. Maar omdat de AOW leeftijd verhoogd is, ontstaat er een gat tussen het stoppen van het prepensioen en de start van de AOW. „Gepensioneerd cabinepersoneel dat nu tussen de 60 en 65 jaar is, wordt met een enorme rekening opgezadeld. Als je op je 60e met pensioen bent gegaan en altijd dacht op je 65e AOW te krijgen, dan heb je een flink probleem. Wij hopen dat de rechter erkent dat de Staat hierdoor in gebreke blijft”, aldus bestuurder van FNV Cabine, Zakaria Boufangacha.

Magere overbruggingsregeling

Volgens de eisende partijen hebben betrokkenen, waaronder dus KLM cabinepersoneel,  zich onvoldoende voor kunnen bereiden op de wijzigingen in de AOW leeftijd. De eis is daarom dat de verhoging van de leeftijd voor bepaalde groepen buiten werking wordt gesteld. Ook wordt de rechter gevraagd om te oordelen dat de wetten onrechtmatig zijn. Met dat oordeel in de hand zouden wij en de andere organisaties vervolgens naar de politiek kunnen stappen. Wij stellen gezamenlijk dat de overbruggingsregeling die het kabinet heeft bedacht veel te mager is.

(On)behoorlijk bestuur

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft eerder op Kamervragen geantwoord dat zij de genomen maatregelen “redelijk” vindt. Ook is er volgens haar in deze sprake van “behoorlijk bestuur”.

Boufangacha: “De mensen om wie het gaat zijn zeer bezorgd over hun oude dag. De overheid moet hen daarom geruststellen en met een duidelijkere overbruggingsregeling op de proppen komen. Slechts een hele kleine groep om wie het gaat wordt door de genomen maatregelen van de staatssecretaris gecompenseerd. Wij staan voor een goed pensioen voor alle door deze maatregel getroffen gedupeerden."

Redactie FNV Cabine