Skip to main content

Einde aan Asian Cabin Crew op Hongkong

30 juni 2013

Op 27 juni jl. heeft KLM ons aangekondigd dat is besloten om te stoppen met de inzet van Asian Cabin Crew op Hongkong. Momenteel wordt door het bedrijf onderzocht hoe zal worden omgegaan met het afbouwen van de pool van de betrokken Chinese collega’s.

Geen commerciële waarde

Recente surveys hebben aangetoond dat het inzetten van Aziatisch cabinepersoneel op KLM vluchten van en naar Hongkong geen grote toegevoegde waarde meer heeft op de ervaringen en behoeften van de lokale klanten van KLM. Enerzijds is het aandeel van lokale passagiers op de betreffende vluchten sterk afgenomen en de laatste jaren relatief laag, anderzijds blijkt dat de lokale passagier de service in de eigen taal en cultuur op deze route niet meer hoger waardeert dan de reguliere service. Kortom, de noodzaak om op Hongkong Chinese collega’s aan boord te hebben is niet meer aanwezig. Hiermee komt een einde aan een periode van ruim 15 jaar van ACC op HKG.

zorgvuldig

Het besluit betreft 38 lokale CA’s, waarvan de laatste contracten eind maart 2017 zouden aflopen. Cabin Crew Management heeft hen op 27 juni jl. van het besluit op de hoogte gesteld. Uiteraard staat een zorgvuldige afwikkeling voor deze collega’s voorop.

Samenstelling bemanning

Hongkong wordt momenteel aangevlogen met een B747-Combi. Dit besluit van KLM betekent concreet dat er op vluchten van en naar Hongkong (gefaseerd) één tweebanderpositie en twee éénbanderposities vrijkomen voor Nederlandse collega’s. Daarnaast zal het besluit bij ongewijzigde omstandigheden mogelijk leiden tot de aanname van nieuwe Nederlandse CA’s.

Redactie FNV Cabine