Skip to main content

Onderhandelingen loongebouw in kritieke fase

01 november 2013

Na een teleurstellende start van de onderhandelingen m.b.t. een nieuw loongebouw op 6 september en het vervolg daarvan op 20 september, zijn KLM en de cabinebonden op 31 oktober 2013 opnieuw bijeen geweest. Namens FNV Cabine waren daarbij vertegenwoordigd Zakaria Boufangacha (bestuurder/onderhandelaar), Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden (CAO-delegatie).

Korte historie

De onderhandelingen vloeien voort uit afspraken die zijn gemaakt in het CAO-protocol dat door KLM en Cabinebonden op 14 december 2012 is ondertekend, te weten: Een structurele verlaging van de arbeidskosten door de introductie van een nieuw loongebouw voor nieuw personeel.

Onbegaanbaar pad

Wij hebben KLM indertijd duidelijk gemaakt dat wij ons niet zullen conformeren aan een vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling en/of een termijn waarop die zou moeten worden gerealiseerd. Daarover zijn in het protocol namelijk geen afspraken gemaakt. Op 6 september stelde KLM echter dat het bedrijf een bezuiniging nastreeft van 20 miljoen Euro op jaarbasis vanaf het jaar 2015, dus op zeer korte termijn. Omdat KLM zich realiseert dat dit moeilijk realiseerbaar is binnen de grenzen van het protocol, werd een aantal suggesties gedaan om oplossingen daar buiten te vinden. Voor FNV Cabine een onbegaanbaar pad.  

KLC-variant

Tot onze grote verbazing probeerde KLM tijdens het overleg van 31 oktober de Cabinebonden opnieuw te verleiden tot het maken van aanvullende protocolafspraken. Men vroeg wederom commitment voor een structurele bezuiniging van 20 miljoen Euro op jaarbasis, nu vanaf het jaar 2019. Tegelijkertijd werd de dreiging van de KLC-variant op tafel gelegd. KLM kan namelijk éénzijdig besluiten de B737 cabineproductie door KLC te laten uitvoeren. Concreet betekent dat onder andere een uitholling van de Purserfunctie, een jarenlange stilstand van zowel promoties als doorstroming van één- naar tweebander en het veelvuldig indelen onder de rang van tweebanders en Pursers.

Offers door het korps

In reactie heeft FNV Cabine KLM gemeld dat het korps voldoende  offers heeft gebracht door het structureel inleveren van vakantiedagen en de “0-lijn” tot januari 2015 die een koopkrachtdaling betekent van ruim 8% bij de huidige inlflatiepercentages. Voor de lange termijn leveren de aanpassingen op het loongebouw structureel binnen nu en twintig jaar al ruim 20 miljoen Euro op. Wat ons betreft een meer dan forse handreiking van het korps aan het bedrijf. Het zonder blikken of blozen vasthouden aan een bezuinigsdoelstelling van 20 miljoen Euro met daarbij de dreiging van de KLC-variant is wat FNV Cabine betreft onnodig en onbegrijpelijk.

Niet slopen, maar bouwen!

Nu de cijfers van het derde kwartaal zijn gepubliceerd, worden wij gesterkt in onze visie. KLM staat er goed voor. We zien dan ook geen enkele reden om onze houding te wijzigen en mee te gaan in de buitenproportionele bezuinigingsdrift van de Directie. De economie laat tekenen van herstel zien en het korps heeft al ruimschoots haar steentje bijgedragen. Juist nu is het zaak om mensen vertrouwen te geven en gemotiveerd te houden. Dat doe je niet door te slopen, maar door te bouwen!

Ultiem beroep aan Bonden

KLM besloot het overleg met een ultiem beroep aan de Bonden voor een commitment in hoogte en termijn van de gevraagde bezuiniging met een deadline van 13 november 2013. We hebben het bedrijf gemeld dat we constateren daar niet veel mee te kunnen. De Bonden zullen zich beraden op een gezamenlijke reactie.

Redactie FNV Cabine.