Skip to main content

FNV Cabine laakt asociaal personeelsbeleid van prijsvechter Norwegian

08 mei 2014

FNV Cabine geeft haar volledige steun aan de collectieve acties die momenteel worden gevoerd door de Noorse Cabinevakbond “Parat”. Deze acties zijn gericht tegen het asociale personeelsbeleid van Lowcost carrier Norwegian die het niet zo nauw neemt met de rechten van haar werknemers in de cabine.

Waar gaat het om?

Norwegian zoekt in de felle concurrentiestrijd in de luchtvaart de grenzen van het betamelijke op door een loopje te nemen met de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel. Zo wil men vaste contractanten vervangen door veel goedkopere uitzendkrachten. Maar daarnaast wil Norwegian via een schimmige Ierse constructie Thais cabinepersoneel tegen zeer lage lonen aannemen voor tewerkstelling op de toekomstige Noord Atlantische routes van hun dreamliners.

Oneerlijke concurrentie

Het immorele business model dat de prijsvechter probeert vorm te geven zorgt voor oneerlijke concurrentie in de Europese en Internationale luchtvaartindustrie en is daardoor een directe bedreiging voor de werkgelegenheid in de branche, ook bij KLM.

Solidair

De European Transportworkers Federation (ETF) vertegenwoordigt 250.000 werknemers in de burgerluchtvaart in 41 Europese landen. FNV Cabine is daar als enige Nederlandse Cabinebond bij aangesloten. ETF roept op tot solidariteit met alle collega’s die direct of indirect slachtoffer zijn van de asociale praktijken van Norwegian. FNV Cabine ondersteunt die oproep in een poging om als werknemers gezamenlijk een vuist te maken tegen de uitverkoop van arbeidsvoorwaarden in de sector.

Redactie FNV Cabine