Skip to main content

ETF maakt zich sterk voor bescherming arbeidspositie cabinepersoneel

04 juli 2014

Zo’n 120 deelnemers hebben begin juli in Catania op Sicilië een tweedaagse conferentie bijgewoond over de zorgelijke ontwikkelingen op arbeidsvoorwaarden in de luchtvaartindustrie. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat die, als gevolg van de opmars van o.a. Low Cost Carriers, steeds meer onder druk komen te staan. De conferentie werd georganiseerd door de European Transport Workers Federation (ETF). ETF eist dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad zich veel meer gaan inzetten voor een level playing field in de sector. Als enige Nederlandse cabinebond is FNV Cabine bij ETF aangesloten. John Visser en Ruud van Alphen, collega’s en lid van het Dagelijks Bestuur waren namens FNV Cabine aanwezig.

 

Onzeker werk

De conferentie maakt deel uit van een breder EU gefinancierd project waarbij door middel van een wetenschappelijke studie de impact van nieuwe zgn. “flexibele businessmodellen” op de werkgelegenheid in de Europese civiele luchtvaart in kaart wordt gebracht. De voorlopige resultaten daarvan tonen duidelijk aan dat onzeker werk in de luchtvaartindustrie toeneemt en daarmee de arbeidspositie en –voorwaarden van cabinepersoneel afbrokkelt.

Bescherming werkgelegenheid

FNV Cabine signaleert naast oneerlijke concurrentie van Europese Low Cost Carriers ook een toenemende druk van niet-Europese luchtvaartmaatschappijen die een loopje nemen met de rechten van hun werknemers. De deelnemers aan de conferentie in Italië roepen Europese politici in Brussel op om deze trend te keren door middel van nieuwe wetgeving die cabinepersoneel en hun werkgelegenheid beschermt.

Samen sterk in Europa

Bestuurder van FNV Cabine Zakaria Boufangacha: "Werkgevers in de luchtvaart vragen steeds meer flexibiliteit van hun werknemers. Wanneer er daarnaast bedreigingen op de loer liggen van constructies die het bijvoorbeeld mogelijk maken om via uitzendbureaus goedkoop Aziatisch personeel in te huren, dan moeten we ons echt zorgen gaan maken. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en de positie van cabinepersoneel te verbeteren, is een sterke Europese aanpak van groot belang. FNV Cabine juicht het dan ook toe dat ETF dit dossier hoog op de agenda heeft staan en zal hier vol overtuiging deel van blijven uitmaken”.

Redactie FNV Cabine