Skip to main content

Overleg besparingsdoelstelling KLM verloopt in constructieve sfeer

01 februari 2014

Nadat KLM het omstreden en éénzijdig genomen ‘KLC-besluit’ opschortte, zijn CAO-partijen sindsdien op constructieve wijze met elkaar in gesprek over de door KLM gewenste bezuinigingsdoelstelling. Op 31 januari jl. hebben KLM, FNV Cabine en de andere cabinebonden het overleg hervat, om uiteindelijk een zo breed mogelijk gedragen oplossing te vinden. Namens FNV Cabine was de CAO-delegatie aanwezig, bestaande uit Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman en Ruud van Alphen.

 

Explorerende fase

In het proces bevinden partijen zich op dit moment in een zogenaamde explorerende fase. Hierin proberen KLM en cabinebonden in een open sfeer te zoeken naar een breed gedragen oplossing waar langs een akkoord zou moeten worden gevonden. Echter, het hebben van verschillende uitgangspunten maakt het er niet eenvoudiger op. Daar waar KLM naarstig op zoek is naar een substantiële besparing op het loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel en pensioenen, vindt FNV Cabine dat er al meer dan fors is ingeleverd door het korps. Desondanks houden partijen het vooralsnog vol om met elkaar in gesprek te blijven en open te staan voor elkaars posities.

Het helpt dat KLM in deze fase, conform het CAO-protocol, geen commitment vraagt op hoogte en termijn van de bezuinigingen. Het bedrijf sprak namelijk eerder de intentie uit om er met de cabinebonden uit te willen komen binnen de kaders van het CAO-protocol. Op dit moment beperkt KLM zich dan ook tot het uitwerken van verschillende besparingsmogelijkheden op het loongebouw (voor nieuw aan te nemen personeel), op maatregelen die buiten de CAO vallen en op pensioenen.

Solidariteit en evenredige verdeling

Op 10 februari a.s. zullen de gesprekken worden hervat. Partijen zullen dan hun zoektocht verder voortzetten, al komt het moment van spijkers met koppen slaan ook dichterbij. FNV Cabine vindt dat een eventuele uitkomst gedragen moet worden door onze leden en dat deze past binnen ons beleid van solidariteit en evenredige verdeling.  FNV Cabine zal erop toezien dat er een gezonde balans is tussen wat er nog gevraagd mag worden van de huidige/toekomstige collega’s en de noodzaak voor het bedrijf om verder te bezuinigen op arbeidskosten.

Redactie FNV Cabine