Skip to main content

Overleg besparingsdoelstelling KLM nog altijd in explorerende fase

13 februari 2014

In onze eerdere berichtgevingen gaven we al aan dat KLM en FNV Cabine op constructieve wijze met elkaar in gesprek zijn over de door KLM gewenste bezuinigingsdoelstelling. Al was er eind vorig jaar nog sprake van actiedreigingen onder het korps wegens het KLC-besluit, bevinden CAO-partijen zich nu in een zogenaamde explorerende fase. Hierin proberen partijen in een open sfeer te zoeken naar een breed gedragen oplossing waarlangs een akkoord zou moeten worden gevonden. Op 12 februari jl. hebben KLM en FNV Cabine een vervolg gegeven aan dit proces. Namens FNV Cabine was de CAO-delegatie aanwezig, bestaande uit Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman en Ruud van Alphen. De onderhandelingsdelegaties van FNV Cabine en VNC werken in dit traject nauw met elkaar samen.

 

Zorgvuldigheid

Al merken we dat KLM in haar zoektocht naar een besparing op het gebied van het loongebouw (voor nieuw aan te nemen personeel) en pensioenen tempo wil maken, hecht FNV Cabine er vooral waarde aan dat het proces in alle zorgvuldigheid verloopt. Tijdens het overleg hebben partijen dan ook de tijd genomen om de door KLM uitgewerkte besparingsmogelijkheden en varianten na te lopen. Op het moment zijn partijen nog niet zover dat er overeenstemming is over de verschillende uitkomsten. Middels een technische sessie zal er verder in de materie worden gedoken. Het streven is dat op 19 maart a.s. KLM en cabinebonden op inhoud weer op gelijke hoogte zitten, zodat er verdere stappen kunnen worden gemaakt in de gezamenlijke zoektocht naar een breed gedragen oplossing.

Fors geleverd

Op de route vernemen wij nog te vaak het signaal dat het cabinepersoneel nog substantieel zou moeten ‘leveren’ als ware er nog helemaal niets is bespaard op arbeidskosten. FNV Cabine heeft echter de overtuiging dat er al fors is ingeleverd door het korps, terwijl KLM er anno 2014 goed voorstaat. Loonmatiging, inleveren van vakantiedagen en kleinere stappen in de loonschalen leiden tot een structurele besparing van tientallen miljoenen. FNV Cabine kan dan ook alleen haar zegen geven als datgene wat nog gevraagd wordt van het korps in verhouding staat tot de noodzaak voor het bedrijf om te bezuinigen. Een eventueel akkoord zal in dat kader gedragenheid moet vinden bij onze leden en passen binnen ons beleid van een solidaire verdeling. Desalniettemin is het ons streven om op zorgvuldige en constructieve wijze tot een akkoord te komen, zodat we ons verder kunnen gaan richten op de toekomst.

Redactie FNV Cabine