Skip to main content

Cao-traject vraagt tijd

16 april 2015

Op 12 februari zijn KLM en de Cabinebonden bijeen geweest voor het vervolg van het cao-proces. In een complexe zoektocht zijn er weer wat stapjes gezet richting het bereiken van een cao-resultaat.

Uitdaging

Het vinden van balans tussen de door KLM gewenste productiviteitsverbetering en de voorwaarden waaronder FNV Cabine bereid is om arbeidsvoorwaardelijke concessies te doen, is de uitdaging waar partijen voor staan. Hoewel de druk door KLM maximaal wordt opgevoerd, zijn partijen alsnog bereid te verkennen hoe er een oplossing kan worden gevonden voor de verschillen in standpunten, waar we eerder uitgebreid over hebben gecommuniceerd.

Balans

FNV Cabine heeft aangegeven op basis van haar inzet erop toe te blijven zien dat er weer geïnvesteerd zal worden in het cabinepersoneel, er is immers de afgelopen jaren al fors ingeleverd. Van begin af hebben we aangegeven op die voorwaarden bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Het is positief te noemen dat KLM, ondanks haar doelstellingen, heeft aangegeven bereid te zijn om met ons op zoek te gaan naar balans tussen de gevraagde besparing op arbeidskosten en wat het korps daarvoor terugkrijgt. Tijdens het overleg is uitgesproken dat KLM de komende dagen zal proberen hier verder handen en voeten aan te geven.

Perspectief voor het korps

FNV Cabine zal de tijd nemen en weloverwogen de discussie aangaan. Het structureel snijden in arbeidsvoorwaarden zonder enige voorwaarden of verbeteringen gaan we dan ook niet doen. Een dergelijk traject, waar de effecten op de arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel erg groot kunnen zijn, vergt de nodige zorgvuldigheid, tijd en vooral perspectief voor het korps.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden