Skip to main content

KLM voert druk op WRR op

16 april 2015

Nog voordat de cao-onderhandelingen waren begonnen, werd al snel duidelijk dat KLM een kraak wilde zetten op de WRR. In december al gaf de directie aan, op zoek te zijn naar productiviteitsverhogende maatregelen. Gezien de vastberadenheid van KLM in het bereiken van haar doelstellingen, werd in december tevens eenzijdig een aannamestop aangekondigd. Dat was een doelbewuste keuze waarvan de consequentie is dat het bedrijf de zomerproductie niet rond krijgt en er vluchten zullen moeten worden geschrapt bij een ongewijzigde WRR. De zomer komt steeds dichterbij. FNV Cabine laat zich echter niet onder druk zetten en zal zich blijven inzetten voor een resultaat waarin een goede balans te zien is met voordelen voor KLM, maar zeker ook voor het korps.

Houding KLM draagt niet bij aan vinden van oplossing.

FNV Cabine is een professionele en realistische overlegpartner. Wij hebben altijd onze verantwoordelijkheid genomen in complexe discussies over de toekomstbestendigheid van KLM en de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel. Dat willen we ook graag zo blijven doen. Het is zeer kwalijk en riskant hoe KLM nu acteert. In plaats van zorgvuldig en constructief het overleg met ons te voeren over de uitdagingen die op ons afkomen, worden eenzijdig besluiten genomen. De wijze waarop de druk nu maximaal wordt opgevoerd en KLM het verzoekensysteem blokkeert, draagt absoluut niet bij aan het vinden van oplossingen, integendeel.

Mandaat

Aan het begin van het cao-traject, op basis van het mandaat van onze leden, hebben wij aangegeven bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het bedrijf om zo de werkgelegenheid nu, maar ook in de toekomst te kunnen blijven borgen. Wij sluiten niet onze ogen voor de bedrijfseconomische situatie waarin KLM zich op dit moment bevindt. In dat kader zijn we met KLM het gesprek aangegaan over een vrijwillige vertrekregeling en productiviteitsverhogende maatregelen. Wat betreft de ICA-WRR  hebben wij gesteld, dat in alle zorgvuldigheid en met inachtneming van het 8-urige werkdag beginsel, zou kunnen worden gekeken naar meer evenwicht. Een WRR die bijvoorbeeld meer rust biedt op de kortere omlopen en de scherpe kantjes van de verre bestemmingen afhaalt, waarbij de uitvoering van het beleid rond het wel of niet rusten aan boord in handen komt van de Sr. Purser. Dat is wel wat anders dan de botte bijl in de A-factor die KLM voorstelt.

Voor wat, hoort wat

FNV Cabine is bereid om afspraken te maken die tegemoet komen aan de wensen van KLM. Echter, daar moet zeker wat tegenover staan! Als van het korps wordt verwacht dat het productiever wordt, dan vinden wij dat daar een verhoging van het salaris tegenover moet staan. Daarnaast vinden we dat wanneer er in verlofdagen gesneden gaat worden, juist nu de werkdruk m.b.t. andere zaken verlaagd moet worden. Wij hebben in onze voorstellenbrief niet voor niets gepleit voor o.a. het afschaffen van de korte opdrachten 1 om 0 en voor meer rust thuis op de kortere ICA-omlopen. Wil KLM met ons tot overeenstemming komen en de komende zomerproductie redden, dan moet er veel meer balans komen tussen wat er van het korps gevraagd wordt en wat daar dan concreet tegenover staat. Gedurende het cao-traject hebben we KLM hiervan proberen te overtuigen. De bereidwilligheid van KLM om ons hierin tegemoet te komen is wel uitgesproken, maar concreet hebben we daar nog weinig van gezien.

Onze leden hebben het laatste woord

Het is spijtig en verontrustend dat richting de zomerperiode de druk nu maximaal wordt opgevoerd. Wij willen benadrukken dat dit een keuze is van KLM en laten ons daar niet door  leiden in de nog te voeren discussies. We blijven bereid een cao-resultaat overeen te komen, maar dat moet wel recht doen aan de situatie van beide partijen.

Op 4 maart as. zullen de onderhandelingen worden hervat. Het uiteindelijke resultaat, als dat er überhaupt komt, zal zoals gebruikelijk aan alle leden van FNV Cabine worden voorgelegd. Zij hebben het laatste woord!

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.