Skip to main content

Pilot vervroegd boarden volgens FNV Cabine in strijd met CAO

16 april 2015

KLM vindt dat de huidige boardingtijden voor de Boeing 747 full pax en de Boeing 777-300 te krap zijn. Daarom heeft Cabin Inflight Management besloten tot een test om op vluchten naar Toronto, Kuala Lumpur en Hongkong (is planmatig een 747-combi) tien minuten eerder te starten met boarden. Het gevolg daarvan is dat de meldingstijd voor deze vluchten ook met tien minuten is vervroegd.

Deze pilot, die loopt van 13 februari t/m 25 maart,  is in onze optiek in strijd met de cao omdat over de duur van de werkzaamheden vooraf overleg moet plaatsvinden met de cabinebonden. Dat heeft KLM niet gedaan. FNV Cabine heeft KLM hierop aangesproken. Tot op heden hebben we daar nog geen inhoudelijke reactie van het bedrijf op mogen ontvangen. Intussen loopt de pilot wel gewoon stilzwijgend door….. In afwachting van een spoedige reactie van KLM publiceren we hieronder ons schrijven over deze kwestie.

Redactie FNV Cabine

Beste Maarten,

Onlangs vernamen wij dat KLM op 13 februari jl. een pilot ‘vervroegd boarden ICA’ is gestart. We hebben begrepen dat gedurende de pilot op vluchten KL0691 (Toronto), KL0809 (Kuala Lumpur) en KL0887 (Hong Kong) de meldingstijden met 10 minuten worden vervroegd, omdat wordt verwacht dat het instapproces op termijn langer zal gaan duren.

Nog even in het midden gelaten wat wij als werknemersorganisatie van een dergelijke tijdelijke verruiming vinden, moeten wij u erop wijzen dat conform cao (punt 2.2. van bijlage 5*) een wijziging van de duur van de werkzaamheden in beginsel in overleg met de werknemersorganisaties dient plaats te vinden. Dat de wijziging van tijdelijke aard is, doet hier niets aan af. Wij kunnen ons niet herinneren dat KLM met ons hierover het overleg is aangaan. Noch hebben wij het verzoek gehad dit onderwerp te delegeren aan de Groepscommissie, wat tevens tot de mogelijkheden zou kunnen behoren gezien de betreffende cao-bepaling.

Wij moeten dan ook constateren dat door het invoeren van deze pilot u in strijd met de cao KLM Cabinepersoneel handelt. Wij verzoeken u vriendelijk edoch indringend deze na te leven. Voor overleg zijn wij zoals gebruikelijk te allen tijde beschikbaar.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

 

Zakaria Boufangacha.