Skip to main content

Cao-onderhandelingen tot in de kleine uurtjes

16 april 2015

Op 11 en 12 maart jl. heeft FNV Cabine het cao-overleg met KLM hervat. In een complex en langdurig overleg zijn we op constructieve wijze, conform onze cao-agenda, op zoek gegaan naar een uitgebalanceerd resultaat. Een resultaat waarin we enerzijds productiviteitsverhogende afspraken met KLM willen maken om zo de verslechterende bedrijfseconomische situatie tegen te gaan. Anderzijds willen we concrete verbeterpunten voor het korps overeenkomen op het gebied van salaris, verlagen van de werkdruk en op onderdelen verbeteren van de ICA-WRR.

Het werd erg laat en het proces blijft ingewikkeld. Daarom op dit moment geen uitgebreide samenvatting. De communicatie willen we in alle zorgvuldigheid voorbereiden, want onze achterban heeft recht op duidelijkheid en een transparant proces. Daarom zullen we op een later moment uitgebreider ingaan op de inhoud. We kunnen wel alvast meegeven dat onze cao-inzet nog volledig onderwerp is van gesprek en er zeker stappen zijn gezet om te komen tot een totaalpakket, inclusief het alsnog maakbaar maken van de zomerproductie.

Wordt vervolgd.....

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.