Skip to main content

Update CAO 23 en 24 april

24 april 2015

Op 23 en 24 april zijn KLM en de Cabinebonden bijeen geweest in Soestduinen voor een voortzetting van het cao-overleg. Dit wederom in het kader van een zogenaamde  “technische sessie”. Er werd vooral stilgestaan bij een aantal mogelijke scenario’s voor een evenwichtige ICA-WRR  voor de nieuw af te sluiten cao-periode.

Ledenraadpleging afgerond

Tijdens dit overleg heeft FNV Cabine KLM gemeld dat een overgrote meerderheid (82,5%) van de leden die gestemd hebben, akkoord zijn gegaan met de tussentijdse afspraak om de zomerproductie waar te maken. Daarbij werd nogmaals de duidelijke kanttekening gemaakt dat de daardoor vrijkomende dagen eigendom zijn en blijven van het individu en aan het einde van de zomer zullen moeten worden verrekend in tijd en/of geld. We hebben KLM verder gemeld dat de wijze waarop het bedrijf de situatie voor de zomer 2015 heeft gecreëerd, op weinig steun kan rekenen van onze leden en niet bijdraagt aan draagvlak voor het vervolgproces.

Balans

We blijven onszelf herhalen, maar we kunnen er niet duidelijk genoeg over zijn. Als KLM met ons tot een cao-akkoord wil komen, dan zal er een goede balans te zien moeten zijn tussen productiviteit en werkbeleving. Dat houdt in dat tegenover de door KLM gevraagde productiviteitsverhogende maatregelen er een loonsverhoging moet komen. Tevens zal een eventueel akkoord recht moeten doen aan onze inzet voor een meer evenwichtige ICA-WRR en daarmee het verlichten van de werkdruk.

Op 18 mei a.s. zullen de gesprekken tussen KLM en cabinebonden worden hervat.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden