Skip to main content

Cabineoverleg donderdag 30 april 2015

01 mei 2015

Op donderdag 30 april vond er na lange tijd weer een regulier cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig, geflankeerd door Asmae Hajjari, de nieuwe tweede bestuurder voor FNV Cabine. Zij zal zich binnenkort via een nieuwsbrief voorstellen. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie. Hieronder de hoofdpunten.

Asian Cabin Crew (ACC)

Sinds lange tijd wordt er op routes naar Zuid Korea, China en Japan om commerciële redenen lokaal cabinepersoneel ingezet. De (tijdelijke) contracten die deze Aziatische collega’s door KLM krijgen aangeboden, verschillen per land en zijn gebonden aan lokale wet- en regelgeving. Om werkgelegenheid van Nederlands cabinepersoneel te waarborgen, zijn er tussen KLM en de cabinebonden over de inzet van ACC afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een zgn. raamwerk.

Japan

Japanse CA’s worden onder andere vertegenwoordigd door de “Japanese Cabin Crew Union” (JCCU). Op dit moment vliegen deze Japanse collega’s bij KLM op tijdelijke contracten voor een periode van vijf jaar. Onlangs gewijzigde wetgeving in Japan maakt een eenmalige verlenging van deze contracten van drie jaar mogelijk. JCCU eist nu voor 81 CA’s van wie de contracten in 2015, 2016 en 2017 verlopen deze wettelijke mogelijkheid op. Dit kan echter alleen na een akkoord tussen KLM en de Nederlandse cabinebonden.

Raamwerk

Wanneer door de cabinebonden wordt ingestemd met contractverlenging, dan ontstaat er tijdelijk (tot 2016) een overschot van 10 FTE aan Japanse collega’s (Tokyo). In het ACC raamwerk is vastgelegd dat er op de B-747 all pax maximaal vier ACC mogen worden tewerkgesteld en op de B-747 combi drie. KLM heeft in het cabineoverleg voorgesteld om tijdelijk af te wijken van het raamwerk en het maximum ACC op de B-747 combi op de Tokyo route te verhogen van drie naar vier.

Aanvraagbare éénbanderposities op Tokyo

Concreet betekent dit dat er op de KL861, als die met een combi wordt gevlogen, drie à vier keer per week geen aanvraagbare Nederlandse éénbanderpositie beschikbaar is. Voor FNV Cabine was dit onbespreekbaar omdat het een zeer populaire route betreft. Ons voorstel om op de betreffende vluchten de Purser boven de sterkte te plaatsen werd door KLM niet gehonoreerd i.v.m. de hoge kosten die daaraan verbonden zijn. Uiteindelijk zijn wij akkoord gegaan met de tijdelijke aanpassing van het raamwerk, mits de extra ACC positie ten koste gaat van een aanvraagbare tweebanderpositie en het nadeel voor de Nederlandse CA van tijdelijke aard is. Op die manier hopen we de lasten eerlijker over de functies te verdelen.

Status CS dagen bij een ziekmelding

Ons bereikten berichten dat gepubliceerde CS dagen vervallen bij een ziekmelding. FNV Cabine heeft KLM er tijdens het overleg op gewezen dat dit in strijd is met de cao. Een CS dag mag namelijk alleen vervallen wanneer de ziekmelding plaatsvindt op de gepubliceerde CS dag. In alle andere gevallen blijft de CS dag op de CS-teller staan. Desgevraagd heeft KLM deze regel bevestigd. Mocht je andere ervaringen hebben, meld het ons.

Gebruik RR saldo

De RR-teller (Restant Reisverlof) speelt een rol bij collega’s met een contractpercentage van 67 en 80 procent en wordt gevuld met halve- of kwart dagen. Wanneer de RR-teller een stand van 1 heeft bereikt, wordt deze dag in je eerstvolgende indeling geplaatst, rekening houdend met je verzoeken voor die week. Planning & Assignment gebruikt  een RR dag soms midden in een BIP. Dat is wat ons betreft oneigenlijk gebruik van RR. Restant Reisverlof is bedoeld om het RV te verlengen, maar niet om een BIP sluitend te maken.

Besloten is dat partijen uitzoeken hoe RR historisch is ontstaan (na splitsing van CS) en wat de afspraken zijn die er destijds over zijn gemaakt. Vervolgens zal het onderwerp wederom geagendeerd worden in het cabineoverleg.

Saldo VV-teller na afwezigheid van langer dan drie maanden

Bij een afwezigheid van langer dan 90 dagen wordt de VV-teller op het gemiddelde saldo gesteld van de functie die men heeft. Met name de vast 737 vliegenden worden hiermee benadeeld. Na langdurige afwezigheid hebben zij namelijk een VV-teller die altijd hoger is dan 0. Daarmee worden zij benadeeld t.o.v. de andere vast 737 vliegenden omdat hun VV-teller standaard op 0 staat. Wij hebben het voorstel gedaan om voor deze groep bij terugkeer de VV-teller op 0 te zetten. KLM kon zich hierin vinden. Andere partijen aan tafel wilden zich hierover intern beraden en komen erop terug. Het streven is om hierover eind juni een beslissing te nemen.

Redactie FNV Cabine