Skip to main content

Moeizaam vervolg cao-onderhandelingen

19 mei 2015

Op maandag 18 mei jl. zijn de gesprekken over een cao voor cabinepersoneel op Schiphol-Oost voortgezet. Na de zgn. “technische sessies” van de afgelopen periode, waarin vooral werd stilgestaan bij mogelijke scenario’s voor een meer evenwichtige ICA-WRR voor de nieuw af te sluiten cao-periode, zijn nu de onderhandelingen weer hervat.

Balans

Tot onze grote teleurstelling maakt KLM  nauwelijks een beweging in onze richting. Kort samengevat komt het erop neer dat men blijft vasthouden aan de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstellingen en wordt er geen ruimte geboden voor een goede balans tussen de gevraagde besparing op arbeidskosten en wat het korps daarvoor terugkrijgt. We benadrukken nogmaals dat het zomaar snijden in de WRR zonder enige voorwaarden of verbeteringen wat ons betreft niet aan de orde is. Als KLM serieus met ons tot een akkoord wil komen, dan zal het bedrijf met minder genoegen moeten nemen.

Totaalpakket

Laat in de avond hebben de cabinebonden een grotendeels gezamenlijk totaalpakket op tafel gelegd op basis waarvan zij bereid zijn de gesprekken te hervatten. Het vervolg van de onderhandelingen staat gepland op 27 en 28 mei as.. Tot die tijd zal KLM zich op haar positie beraden. We gaan ervan uit dat het bedrijf zich daarbij de historische impact van gesprekken over aanpassingen in de ICA-WRR realiseert.

Leden van FNV Cabine hebben het laatste woord

Een eventueel uiteindelijk te bereiken resultaat zal, zoals gebruikelijk, aan alle leden van FNV Cabine worden voorgelegd. Zij hebben het laatste woord!

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden