Skip to main content

Uitspraak hoger beroep in Martinair dossier

21 juli 2015

Wanneer je in Nederland vindt dat je onrecht wordt aangedaan kun je naar de rechter stappen voor een oordeel. Ruim 200 voormalig Martinair collega’s, verenigd in de Stichting Cabinebelangen, deden dat. Zij voelden zich bij hun indiensttreding op 1 februari 2011 onheus behandeld door KLM en eisten behoud van functie en senioriteit.

 

Vrijwillig

De Martinair discussie speelt al sinds 2010. FNV Cabine heeft instroom van deze ex-Martinair collega’s altijd ondersteund, maar wel op basis van de bestaande cao-afspraken. Zo konden zij, op vrijwillige basis, een vliegende doorstart maken van het noodlijdende Martinair naar KLM, echter zonder behoud van functie en senioriteit. Wel werd voor hen een gunstige financiële regeling afgesproken.

 

Rechtsgang

Op maandag 17 maart 2014 deed de rechter uitspraak in deze zaak. Zij oordeelde dat bij de beëindiging van het dienstverband bij Martinair en indiensttreding bij KLM, er geen sprake is geweest van zgn. “overgang van onderneming”. Concreet betekende dit dat de ex Marinair collega’s, volgens de geldende cao-regels, als éénbander bij KLM tewerkgesteld zouden blijven.

 

Hoger beroep

De Stichting Cabinebelangen gaf zich echter niet gewonnen en ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Op dinsdag 21 juli 2015 heeft het hof de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd en zijn alle vorderingen van de Stichting Cabinebelangen afgewezen. Dat betekent dat de cao moet worden nageleefd en dat eisers de geldende senioriteits-afspraken zullen moeten accepteren.

 

We kunnen ons voorstellen dat de voormalig Martinair collega’s teleurgesteld zijn in deze uitspraak. We hopen echter dat de uitkomst met betrekking tot deze langlopende kwestie nu zal leiden tot acceptatie en rust onder het gehele korps.

 

Redactie FNV Cabine