Skip to main content

Resultaten derde kwartaal hoopvol

31 oktober 2015

Op vrijdag 30 oktober heeft de KLM Directie aan Ondernemingsraad en Vakbonden in Amstelveen een toelichting gegeven m.b.t. de cijfers over het derde kwartaal. FNV Cabine werd daarbij vertegenwoordigd door bestuurder Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman en Huib den Ouden.

 

Lichte verbetering

Ten opzichte van het derde kwartaal 2014 laten de cijfers een lichte verbetering zien van 159 miljoen Euro. Dat heeft deels te maken met de lagere brandstofprijs, maar ook worden de effecten van Transform 2015 en Perform 2020 langzaam zichtbaar. Daar bovenop zullen de productiviteitsafspraken uit de onlangs afgesloten cao de komende jaren zorgen voor een structureel positief effect op de bedrijfsresultaten.

 

Parijs versus Amstelveen

Helaas heeft Air France aangekondigd te moeten krimpen omdat de herstructurering in Parijs moeizaam verloopt. Hoewel de concurrentie niet stil zit, is de KLM Directie echter vastbesloten de positie van KLM in de markt te versterken en zelfs een lichte groei te realiseren. Dat wil men doen door het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en door middel van investeringen in haar product.

 

Cao

In april 2016 loopt de cabine-cao af waarin het korps aanwijsbaar zijn steen heeft bijgedragen voor het herstel van het bedrijf. FNV Cabine zal tegen die tijd de balans opmaken en bekijken in hoeverre de Directie de bedrijfssituatie heeft verbeterd. Daarbij zullen we niet uit het oog verliezen dat er ook weer geïnvesteerd zal moeten worden in de werknemers. Na jaren van loonmatiging en productiviteitsverhogingen, zal ook het personeel wat terug moeten zien van de verbeterde resultaten. Het is in ieder geval goed te zien dat KLM de positieve lijn heeft ingezet.

 

Redactie FNV Cabine