Skip to main content

Jaarcontractanten in vaste dienst

01 december 2015

Op 30 november jl. heeft KLM de cabinebonden per brief laten weten dat de jaarcontracten, bij goed functioneren, voor onbepaalde tijd worden verlengd. FNV Cabine is verheugd dat de jaarcontractanten hiermee duidelijkheid krijgen over hun toekomst. Daarmee wordt ook de nodige rust gecreëerd in aanloop naar de cao-onderhandeling van 2016.

 
Productiviteit

Eerder gaf KLM aan de jaarcontractanten niet structureel nodig te hebben, omdat het bedrijf ervan uitgaat dat het korps meer productiviteit zal gaan leveren. Men zet namelijk in op een productiviteitsverbetering van 4% per jaar. Daarmee zou KLM na de zomerperiode van 2016 afscheid van hen kunnen nemen. FNV Cabine heeft zich er, samen met VNC, hard voor gemaakt om deze gewaardeerde collega’s binnenboord te houden. Wij hebben van begin af aan duidelijk gemaakt, dat er niet vooruit kon worden gelopen op de wensen van KLM m.b.t. mogelijke productiviteitsverbeteringen. Daar zijn namelijk de cao-onderhandelingen voor, die naar verwachting begin volgend jaar van start zullen gaan. Aangezien er sprake is van groei van de productie, weten we dat KLM de jaarcontractanten juist hard nodig zal hebben. Mocht er in de loop van 2016 alsnog blijken dat er sprake is van een overschot bij Inflight Services, dan zullen we daarover met KLM in gesprek gaan. Hierbij kunnen we inzetten op verschillende instrumenten om de boventalligheid te managen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van werkzekerheid.

Mes op tafel

We vinden het een zeer verstandige beslissing dat, vooruitlopend op de cao-onderhandelingen, de jaarcontractanten in ieder geval een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat we, nog voor de start van de onderhandelingen, met het mes op tafel moeten gaan praten. Iedereen heeft nog vers in het geheugen dat dit het afgelopen cao-proces weinig goeds heeft opgeleverd. FNV Cabine is ervan overtuigd dat met constructief overleg en respect voor elkaars uitgangspunten, er stappen kunnen worden blijven gemaakt naar een toekomstbestendige KLM met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Samen sterk

De inzet van KLM voor de komende cao-onderhandelingen is ons bekend. Dat betekent echter niet dat we bij het kruisje zullen tekenen. FNV Cabine zal, op basis van hetgeen het korps al heeft geleverd en de staat van het bedrijf op dat moment, de cao-inzet bepalen. Dat doen we samen met al onze leden. Samen met hen gaan we de uitdagingen aan die er de komende tijd op ons af zullen komen. Dat betekent wel dat zoveel mogelijk collega’s lid moeten zijn van een vakbond, zodat de belangen van iedereen zo goed mogelijk kunnen worden behartigd. De jaarcontractanten die zich de afgelopen periode in groten getale bij ons hebben aangemeld, hebben gemerkt dat een sterke vakbond steunt op sterke leden. Met resultaat!

Redactie FNV Cabine