Skip to main content

Internationaal congres Cabin Crew Committee van ETF

03 december 2015

Op 23 en 24 november jl. vond het internationale overleg van de European Transportworkers Federation (ETF) plaats in Wenen. Op de agenda stonden o.a. Europese regelgeving, EU-FTL, het ongeluk met Germanwings en “social dumping” bij Low Cost Carriers zoals Ryanair. In het verlengde hiervan heeft er een uniek verkennend gesprek plaatsgevonden met Ryanair over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden bij deze Low Cost Carrier.

 

Internationale invloed FNV Cabine

De ETF vertegenwoordigt 250.000 werknemers in de burgerluchtvaart in 41 Europese landen. De sectie burgerluchtvaart van ETF richt zich op het waarborgen van sociale Europese wetgeving met als doel goede werkgelegenheid, werkzekerheid, veiligheid, sociale zekerheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de luchtvaartindustrie in Europa. FNV Cabine is als enige Nederlandse cabinebond onderdeel van deze Europese koepelorganisatie en neemt in die hoedanigheid zitting in het Cabin Crew Committee. Ruud van Alphen, lid van het Dagelijks Bestuur en belast met internationale betrekkingen, behartigt in deze organisatie met verve de belangen van het KLM Cabinekorps. Hij was dan ook prominent aanwezig bij het internationale overleg van ETF.

 

Europese Commissie

Op 2 december is er vanuit de Europese Commissie het zgn. “aviation package” gepresenteerd. Hierin staan voorstellen van de EC hoe de komende vijftien jaar Europese luchtvaartregelgeving, met name op sociaal gebied, zal worden vormgegeven. Vanuit die voorstellen ontstaat in samenspraak met alle stakeholders uiteindelijk Europese wetgeving. FNV Cabine neemt haar verantwoordelijkheid in deze discussie en zet een lobby in gang om de belangen van ons korps veilig te stellen.

EU-FTL

Binnenkort wordt de nieuwe “Europese WRR” (EU-FTL) van kracht. Die geldt alleen bij verstoringen in de uitvoering. Bij KLM zijn in de CAO gelukkig veel betere afspraken gemaakt. Deze afspraken gelden echter alleen in de planningsfase.

Om ons goed op de nieuwe regelgeving voor te bereiden heeft een delegatie van FNV Cabine hiervoor onlangs een training gevolgd, gesubsidieerd door de Europese Commissie. Binnenkort staat er een vervolgtraining op het programma waar wij zeker gebruik van zullen maken om onze kennis op dit terrein te vergroten.

Germanwings

Na het ongeluk met Germanwings in de Franse Alpen, heeft EASA een aantal aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen. ETF is stakeholder in dit dossier en zal zich er hard voor maken om een aantal aanbevelingen verplicht te maken. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als psychologische tests bij aanname, drugs- en alcoholtests bij aanname en jaarlijkse keuringen, betere controle van keuringsinstanties en het vinden van een goede balans tussen het medische beroepsgeheim en het garanderen van de vliegveiligheid. ETF heeft wel haar zorgen geuit over de haalbaarheid van sommige aanbevelingen en mogelijke willekeur.

 

Ryanair

ETF zal, in navolging van initiatieven voor vliegers van Ryanair, een rol gaan spelen bij de ondersteuning van Ryanair cabinepersoneel. Het doel is om hen een gezamenlijke stem  te bieden en een veilige plek waar zij hun problemen kunnen bespreken. Zo kunnen zij zich laten informeren over hun rechten en plichten zodat zij beter in staat zijn hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De toegevoegde waarde voor ETF moet vooral gezocht worden in het verminderen van oneerlijke concurrentie. Daarnaast kan er geprobeerd worden om, door middel van het creëren van een netwerk rondom Ryanair, ingangen te krijgen bij deze Low Cast Carrier.

 

Voorlopig geen basis op Schiphol

Op 2 december jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van Ryanair en FNV Luchtvaart. Ruud van Alphen en Asmae Hajjari waren daarbij namens FNV Cabine aanwezig, ondersteund door FNV voorzitter Ton Heerts. Aanleiding voor het gesprek was, dat Ryanair sinds oktober 2015 vanaf Schiphol vliegt. FNV Luchtvaart, waar wij onderdeel van uitmaken, heeft de gewoonte om gesprekken te voeren over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden met bedrijven die op Schiphol actief zijn.

In het gesprek gaf Ryanair aan voorlopig geen basis te openen op Schiphol. De luchthaven leent zich niet voor hun businessmodel. Mocht Ryanair alsnog besluiten een basis te openen in Nederland, dan is het bedrijf bereid gesprekken aan te gaan met FNV Luchtvaart. Echter, concrete afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden wil Ryanair niet, hoewel men wel vindt dat iedere werknemer het recht heeft  om zich te organiseren en lid te worden van een vakbond.

FNV Cabine hoopt op deze manier aangehaakt te blijven en zijn invloed te kunnen aanwenden voor de bescherming van de arbeidsvoorwaarden van het KLM cabinekorps door oneerlijke concurrentie buiten de deur te houden.

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!