Skip to main content

Update lopende cabinezaken

01 februari 2016

Het is inmiddels al ruim twee maanden geleden dat FNV Cabine in een cabineoverleg formeel contact heeft gehad met KLM over de lopende zaken die er bij Inflight Services spelen. Om die reden een korte update van de meest prangende issues.

 

Zikavirus 

Het zikavirus houdt de gemoederen binnen het korps flink bezig. De ontwikkelingen en nieuwsberichten volgen elkaar in snel tempo op. Vandaag, 1 februari, heeft de WHO de internationale noodtoestand voor de volksgezondheid afgekondigd vanwege de verspreiding van het virus. Dat is gebeurd vanwege de “sterke verdenking” dat het virus leidt tot ernstige hersenafwijkingen bij baby’s. Op KLM4U wordt door het bedrijf  een kort statement gemaakt. Daarin wordt gesteld dat het virus geen impact heeft op het KLM-netwerk, dat KLM de ontwikkelingen in samenwerking met gezondheidsinstanties nauwlettend in de gaten houdt en dat de richtlijnen van de autoriteiten worden gevolgd, die momenteel geen negatief reisadvies afgeven. Verder wordt er verwezen naar Q&A’s die in samenwerking met een aantal gezondheidsorganisaties zijn opgesteld. Daarin wordt onder andere het gebruik van DEET geadviseerd.

 

Zorgen gemeld aan KLM

FNV Cabine vindt deze communicatie wat summier. De zorgen van mogelijke risicogroepen binnen onze vliegende populatie worden hiermee niet weggenomen. Met name doelen we daarbij op collega’s die zwanger willen worden of dat in een vroeg stadium al zijn. We zijn ons terdege bewust van de onzekerheden van deze collega’s en hebben KLM daarom afgelopen week schriftelijk van hun en onze zorgen op de hoogte gebracht. De hoofdpunten uit ons schrijven:

 

  • Het advies voor het gebruik van DEET hebben wij ter discussie gesteld, omdat dit middel door medici juist wordt afgeraden tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, ongeacht het percentage;
  • We hebben ervoor gepleit om voor collega’s met een malaria-restrictie ook een zika-restrictie in het leven te roepen, totdat er een passende medische oplossing gevonden wordt;
  • We hebben een dringende oproep gedaan om verdere actie te ondernemen, nu ook het RIVM mensen die zwanger willen worden of zwanger zijn, ontraadt om naar gebieden te reizen waar het zikavirus heerst.

Ten slotte hebben we gesteld dat, ondanks alle maatregelen, het onvermijdelijk is dat medewerkers worden blootgesteld aan een mate van risico. We hebben ervoor gepleit om ruimte te laten voor maatwerk t.b.v. de collega’s die van plan zijn zwanger te worden. Ons inziens kan het blootstellen van deze collega’s aan het risico van besmetting met het zikavirus desastreuze gevolgen hebben. De landen zelf waar het virus heerst geven nota bene het advies om dit jaar niet zwanger te worden. Dat risico zou wat ons betreft daarom moeten worden uitgesloten.

 

Reactie KLM

In reactie stelt KLM in nauw contact te staan met onder andere binnen- en buitenlandse autoriteiten voor de volksgezondheid en met KLM Health Services. Men geeft aan de ontwikkelingen de volle aandacht te geven en herhaalt het advies van gebruik van muggenmelk en juiste kleding. Daarnaast zal, indien de omstandigheden daarom vragen, in overleg maatwerk worden toegepast.   

 

We adviseren verontruste collega’s met vragen contact op te nemen met hun Unit Manager en bij twijfel aan te dringen op maatwerk.  

 

Bevriezen VV-teller na afwezigheid van langer dan 90 dagen voor 737 only

Bij een afwezigheid van langer dan 90 dagen wordt de VV-teller gesteld op het gemiddelde saldo van de functie die men heeft. Met name de vast 737 vliegenden worden hiermee benadeeld. Na langdurige afwezigheid hebben zij namelijk een VV-teller die altijd hoger is dan 0. Daarmee worden zij benadeeld t.o.v. de andere vast 737 vliegenden omdat hun VV-teller standaard op 0 staat. FNV Cabine heeft in het cabineoverleg van 30 april 2015 het verzoek gedaan om voor deze groep bij terugkeer de VV-teller op 0 te zetten. Onlangs ontvingen we van KLM de schriftelijke toezegging, dat zo spoedig mogelijk zal worden overgegaan tot implementatie van ons voorstel. Het voorstel om voor alle collega’s voortaan de VV-teller te bevriezen bij langdurige afwezigheid, is voorlopig uitgesteld i.vm. de nodige complexe IT-aanpassingen.

 

Algemene Ledenvergadering FNV Cabine

Om alle leden de gelegenheid te geven aanwezig te zijn kondigen we bijtijds onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) aan. Deze zal plaatsvinden op maandag 21 maart 2016. Locatie en tijdstip zullen op een later moment worden gecommuniceerd evenals de agenda. Zaken die in ieder geval aan bod zullen komen, zijn de KLM jaarcijfers die op 19 februari as. zullen worden bekendgemaakt, het komende cao-traject, de aangekondigde plannen voor de HPO organisatie van de grondorganisatie van Inflight Services en de ontwikkelingen m.b.t. het pensioendossier.

 

FNV Cabine blijft als sterk groeiende Cabinebond op alle fronten strijden voor de belangen van het gehele korps. In het belang van ons allemaal, lid of (nog) geen lid!

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!