Skip to main content

Om de tafel of naar de rechter: Pensioenimpasse nadert climax

06 februari 2016

KLM en Cabinebonden spraken eerder af dat pensioenafspraken toekomstbestendig moeten zijn. Dat wil zeggen dat naar de toekomst toe, de risico’s voor KLM en de medewerkers zo goed mogelijk moeten worden beheerst, om op die manier een goed, betaalbaar en waardevast pensioen te kunnen opbouwen. Het is dan ook in het belang van alle partijen om tot toekomstbestendige pensioenafspraken te komen. Helaas zijn de onderhandelingen hierover vastgelopen, omdat KLM zonder instemming van de Cabinebonden een afspraak met het pensioenfonds over de betaling van herstelpremies heeft gemaakt. FNV Cabine is zeer verbolgen over deze gang van zaken, aangezien het al dan niet moeten betalen van herstelpremies nog onderwerp van gesprek was. Een juridische procedure dreigt.

Nieuw toetsingskader

In onze vorige nieuwsbrieven berichtten we, dat het partijen tot op heden niet is gelukt om toekomstbestendige afspraken te maken. In de tussentijd zijn de wettelijk financiële vereisten voor pensioenfondsen aangepast (de zogeheten “nieuwe financiële toetsingskaders”). In het verlengde daarvan zijn Cabinebonden en KLM in overleg gegaan over de noodzakelijke aanpassingen, zodat de pensioenregeling voor KLM cabinepersoneel per 1 juli 2015 in ieder geval voldeed aan de wettelijke eisen. Hierbij moet je denken aan zaken als beleggingsbeleid en indexatie- en kortingenbeleid. Deze nieuwe spelregels zijn uiteindelijk verwerkt in de uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het pensioenfonds.

Wijziging herstelsystematiek

De Cabinebonden en KLM hebben de afspraak, dat in het geval van tekorten er door KLM herstelpremies moeten worden betaald, teneinde de pensioenverplichtingen te kunnen blijven waarmaken. Tot onze verbazing, zijn er in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst afwijkende afspraken gemaakt over de wijze waarop zal worden omgegaan met het doen van herstelbetalingen. In de nieuwe overeenkomst is namelijk bepaald, dat tekorten op basis van de zogeheten “natuurlijke herstelkracht van het fonds” kunnen worden gerepareerd. In het midden gelaten welke wijze van herstel voor KLM en het cabinepersoneel het gunstigst is, zijn we onaangenaam verrast dat deze afspraak tussen KLM en het pensioenfonds is gemaakt zonder dat hierover afspraken met de Cabinebonden zijn gemaakt.

Het kan wat betreft FNV Cabine niet zo zijn, dat afspraken die tussen KLM en de Cabinebonden zijn gemaakt over de financiering van het pensioen, via een afspraak tussen KLM en het pensioenfonds worden ondermijnd. We hebben KLM dan ook opgeroepen de gemaakte afspraken met de Cabinebonden te respecteren en de betreffende afspraak met het pensioenfonds nietig te verklaren. De evidente wens van KLM om niet meer gebonden te zijn aan het direct moeten betalen van herstelpremies (die overigens fors kunnen oplopen), behoort wat ons betreft aan de voorkant en in goed overleg besproken te worden. Eventuele afspraken hierover zullen onderdeel moeten uitmaken van een totaalpakket.

Enige oplossing

FNV Cabine is er stellig van overtuigd, dat de afspraken die KLM met het pensioenfonds heeft gemaakt over de herstelpremies nietig zijn. Indien KLM ons hiertoe dwingt, zullen we een juridische procedure met vertrouwen tegemoet zien. Toch hebben we KLM opgeroepen om vooral alle tijd en energie te stoppen in het overeenkomen van een toekomstbestendige pensioenregeling. Wij zijn ervan overtuigd dat het hervatten van de onderhandelingen in het belang is van alle partijen en daarmee de enige echte oplossing is voor deze impasse. FNV Cabine zal zich uiteraard blijven inzetten om een pensioenregeling af te spreken waarin de risico’s voor KLM houdbaar blijven en het korps bij pensionering kan blijven rekenen op een waardevast en fatsoenlijk pensioen.

Voor het hervatten van de onderhandelingen is het voor ons wel van wezenlijk belang, dat KLM erkent dat sprake is van een zeer discutabele afspraak met het pensioenfonds. Alleen het intrekken van deze afspraak zal getuigen van respect voor het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Hierdoor kan er weer een basis ontstaan van vertrouwen om de pensioenonderhandelingen vlot te trekken en resultaat te boeken. KLM is nu aan zet om te bepalen of we om de tafel gaan zitten of naar de rechter moeten.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl! 

OPEN, EERLIJK, DAADKRACHTIG, DEMOCRATISCH EN PROFESSIONEEL!