Skip to main content

Tendentieuze column Miriam Kartman

02 juni 2016

Op 25 mei jl. publiceerde KLM een column van ons hoofd Inflight Services Miriam Kartman. Daarin werd de boodschap dat het korps verder moet gaan inleveren weer eens uitgevent. Ons wordt in de publicatie verweten dat we de voortgang van de productiviteitsverbeteringen belemmeren omdat we de cao-discussie niet willen aangaan in verband met de patstelling in de pensioendiscussie. Om de nodige nuances aan te brengen in haar eenzijdige verhaal hebben we hierop door middel van een brief gereageerd. De integrale tekst van dit schrijven is hieronder weergegeven.

Redactie FNV Cabine

Geachte mevrouw Kartman, beste Miriam,

Uw column d.d. 25 mei 2016 getiteld ‘We móéten om de tafel’ is voor een deel bij ons niet in goede aarde gevallen. U stelt hierin dat u het buitengewoon teleurstellend vindt dat de bonden ervoor kiezen om niet in gesprek te gaan over de cao. Vervolgens maakt u hen het verwijt dat zij hiermee de voortgang van de zogenaamd broodnodige productiviteitsverbeteringen belemmeren. Wij vinden deze opmerkingen tendentieus en zien ze als een aantijging, waarin wij ons niet herkennen. Daarnaast maakt u de klassieke denkfout als zouden de bonden losstaan van uw medewerkers. Wij treden op namens uw medewerkers en namens hen bepalen wij onze positie.

In reactie op uw column brengen wij u in herinnering dat ook KLM keuzes heeft gemaakt met betrekking tot het verloop van het pensioendossier. Mede hierdoor is de patstelling ontstaan waarin wij tot op heden verkeren. Laten we op zijn minst vaststellen dat alle betrokken partijen hun aandeel hebben in de situatie, waardoor wij tot op heden niet zijn toegekomen aan het voeren van cao-overleg.

Meer transparantie over de opstelling van KLM met betrekking tot het pensioendossier, de negatieve effecten hiervan voor haar medewerkers en het feit dat KLM ervoor kiest om hieraan vast te houden zou meer op zijn plaats zijn. FNV Cabine heeft nota bene al in december 2015 duidelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de opstelling van KLM voor de voortgang van het cao-overleg. De sfeer die u wekt in uw column, als zouden de bonden niet in gesprek willen gaan, ligt ons inziens veel genuanceerder.

Wij zouden liever zien dat u uw tijd en energie zou steken in het vinden van een oplossing voor de pensioen-impasse, in plaats van in het publiceren van een column die ervoor zorgt dat u ons en de medewerkers die wij vertegenwoordigen verder van u afzet. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat KLM de sleutel voor een oplossing in handen heeft.

FNV Cabine begrijpt heel goed dat u, vanuit uw positie, uw medewerkers probeert te bewegen om vooral verder in te leveren op hun arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Om echter zonder enige context de kaart van behoud van werkgelegenheid te trekken, verhult een KLM onwaardig en ongepast dreigement. 

Wij brengen u in herinnering dat het korps na jaren van koopkrachtverlies en structurele offers reeds flink heeft bijgedragen aan de verbeterde situatie en groei van de Passenger Business. Afgelopen kwartaal is daar een operationeel positief resultaat van 43 miljoen Euro gerealiseerd, terwijl er vorig jaar nog sprake was van een verlies van 107 miljoen Euro. De kosten per eenheid zijn hier zelfs met 3,7% gedaald en de operationele kosten met 6,7%. Hierover horen wij u echter niet in uw column, noch over uw variabele beloning, die mede door de offers van uw personeel over 2015 vast en zeker fors is uitgepakt. Een woord van dank en waardering aan het korps is veel meer op zijn plaats  dan de toonzetting van uw recente publicatie.

Wij geven u als voorzet vast mee dat uw medewerkers, onze leden, het de hoogste tijd vinden dat er ook weer in hen geïnvesteerd wordt. Langs deze lijn zullen wij de cao-onderhandelingen dan ook ingaan. Uiteraard zullen wij te allen tijde oog blijven houden voor de toekomstbestendigheid van KLM, zoals we dat de afgelopen jaren hebben bewezen. Wij gaan ervan uit dat de cao-onderhandelingen, zodra er een oplossing is gevonden voor de pensioendiscussie, constructief zullen verlopen en de positie van uw medewerkers die wij vertegenwoordigen wordt gerespecteerd. Helaas zet u dit nu door de toon in uw column onnodig op scherp. Dat betreuren wij ten zeerste.

In alle transparantie naar onze leden toe, zullen wij dit schrijven integraal met hen delen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine,

Zakaria Boufangacha.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!