Skip to main content

Geruchten herverdeling vliegproduktie

10 juni 2016

De laatste dagen wordt er in de pers steeds nadrukkelijker gezinspeeld op een herverdeling van vliegproduktie tussen Parijs en Amsterdam. Naar aanleiding daarvan hebben FNV Grond en FNV Cabine hun zorgen geuit in een gezamenlijk schrijven aan de KLM directie. De integrale tekst daarvan is hieronder weergegeven.

Redactie FNV Cabine

 

Geachte heer Elbers,

De berichten over arbeidsonrust en stakingen bij Air France worden steeds  frequenter.  Dat leidt tot zorg bij onze leden. Die zorg is de laatste dagen nog vergroot omdat het gevolg van de sociale onrust bij Air France zou kunnen zijn dat de werkverdeling tussen Air France en KLM ten nadele van KLM gewijzigd wordt.

Nu reageren wij niet snel op geruchten, echter deze zaak begint zulke serieuze vormen aan te nemen, dat wij deze keer een uitzondering maken.

Wij gaan er zondermeer vanuit dat u de belangen van KLM zult verdedigen en dat een nieuwe verdeling ten nadele van KLM voor u niet acceptabel zal zijn. Daar waar wij u op dit onderwerp op enigerlei wijze zouden kunnen steunen, zullen wij dat doen.

Wij willen echter ook een onverhoopt negatieve uitkomst voor KLM in ogenschouw nemen. In dat geval zullen wij  de directie daarop aanspreken. Uiteindelijk is de KLM directie verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van dit bedrijf. Voor FNV Luchtvaart is het niet acceptabel dat werkgelegenheid in Nederland een ruilmiddel wordt om een sociaal conflict in Frankrijk te beslechten.

Wij wensen u veel succes!

 

Met vriendelijke groeten,

J. van den Brink & Z. Boufangacha

Bestuurders FNV Luchtvaart

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!