Skip to main content

Uitgifte daggeld

14 juni 2016

In het laatste cabineoverleg van 26 mei jl. heeft KLM ons gemeld plannen te hebben om de wijze van uitkeren van daggelden te veranderen. Geen voorschot meer, maar verrekening achteraf. Wij hebben direct onze zorgen geuit over de impact die deze wijziging kan hebben op de financiële huishouding van collega’s.

Samen met VNC hebben we KLM op 14 juni per mail gemeld absoluut geen heil te zien in de plannen omdat we er geen voorstander van zijn om mensen zonder geld op reis te sturen. We hebben KLM aangegeven dat er wat ons betreft een faciliteit gevonden zou moeten worden zodat collega’s altijd de keuze hebben om niets te hoeven voorschieten.

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!