Skip to main content

Het korps verdient meer respect!

12 juli 2016

Op woensdag 13 juli vindt er overleg plaats tussen KLM en de cabinebonden over het wederom door de directie gecreëerde probleem met betrekking tot het sluitend krijgen van de productie. In 2015 werden de bonden onder druk gezet om de zomerproductie te kunnen waarmaken. Deze keer betreft het de winterdienst 2016/2017. Omdat KLM vast een voorschot neemt op productiviteitsverbeterende maatregelen, worden er geen collega’s in vaste dienst aangenomen en dreigt er een probleem. FNV Cabine zal aanhoren hoe KLM hiermee denkt om te gaan.

Structureel werk

Het is de primaire verantwoordelijkheid van KLM om de boel op orde te hebben. In haar eerste zgn. “Inflight Services Special” van 11 juli jl. verwijt het bedrijf echter de cabinebonden (ten onrechte) dat er door hun toedoen zomer CA’s moesten worden aangenomen. Het niet rondkrijgen van de komende winterperiode zal vast en zeker ook in de schoenen van de bonden worden geschoven.

Als het aan FNV Cabine zou liggen, werden en worden er collega's in vaste dienst aangenomen. Er is namelijk gewoon sprake van structureel werk. Maar KLM bijt zich vast in besparingsdoelstellingen en productiviteitsverbeteringen en kiest er helaas wederom voor om het hard te spelen. En dat, terwijl het goed gaat met de Passenger Business en er de afgelopen jaren al vele offers door het korps zijn gebracht. Ondertussen hebben onze topmanagers, dankzij deze offers van het personeel, stevige bonussen ontvangen. Daarnaast verzuimt KLM om, zonder instemming van de bonden, tientallen miljoenen Euro’s in het herstel van onze pensioenen te steken.

Investeren in personeel

FNV Cabine laat zich niet van de wijs brengen. We hebben ruimschoots bewezen onze verantwoordelijkheid te nemen wanneer dat echt nodig is. Het is op dit moment echter meer dan logisch om investeringen in ons vak en in onze arbeidsvoorwaarden te verlangen. Gezien de bedrijfssituatie is daar voldoende ruimte voor. Het korps verdient meer respect dan nu het geval is. FNV Cabine is bereid hiervoor tot het uiterste te gaan. We wachten de gesprekken van morgen af en gaan dan in conclaaf met onze leden over ons vervolgtraject.

Algemene ledenvergadering

Om alle leden in de gelegenheid te stellen om meer achtergrond informatie te krijgen, wordt er een Algemene ledenvergadering georganiseerd op maandag 15 augustus van 13.30 - 16.30 uur. Daar zal de situatie uitvoerig worden besproken. Zet deze datum dus vast in je agenda. De locatie volgt zo spoedig mogelijk. Opgeven kan via info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!