Skip to main content

Visie KLM is een verkapte reorganisatie: Debacle winterproductie dreigt

14 juli 2016

Op woensdag 13 juli vond op Schiphol-Oost overleg plaats tussen KLM en de cabinebonden over de toekomstvisie van de KLM m.b.t. het cabinepersoneel. Daarnaast is er gesproken over het wederom door de directie gecreëerde probleem om de winterproductie sluitend te krijgen aangezien er doelbewust geen vaste krachten zijn aangenomen. De deceptie na afloop was groot. De bedrijfsleiding presenteerde niet meer dan een verkapt reorganisatieplan en het voorstel om op korte termijn de Purser in de werkmethodiek te plaatsen op alle bestemmingen. FNV Cabine doet hier niet aan mee!

Reorganisatie

Onder het mom van het verhogen van de klantentevredenheid, presenteerde KLM ons haar toekomstvisie. De plannen bleken al gauw een volledige uitholling van het huidige loopbaanbeleid. Het komt simpelweg neer op een botte reorganisatie. Als het aan KLM ligt:

  • Verdwijnt de functie van Senior Purser en Purser.
  • Blijft er één ‘nieuw’ type leidinggevende over die zowel op ICA als Europa wordt tewerkgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zal het huidige kader opnieuw op deze functie moeten gaan solliciteren.
  • Zal op Europa short en medium haul de Purser verdwijnen.
  • Zullen, ter verhoging van de flexibiliteit,  alle functies zowel Europa als ICA gaan vliegen.
  • Kunnen CA’s slechts in de C-Class worden ingedeeld op basis van vereiste skills.
  • Komt op enkele bestemmingen, daar waar KLM dat van toegevoegde waarde acht, een extra CA in de C-Class.

Boventallig

Het visieplan van KLM zal er toe leiden dat meer dan duizend leidinggevenden boventallig worden. Het werk aan boord zal over het algemeen met minder mensen worden gedaan en het snijden in het aantal kaderfuncties maakt de kans op doorstroming/promotie kleiner dan ooit.

Degradatie

FNV Cabine is op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd van deze KLM-visie. We zien niet in hoe met deze plannen de klant gediend is. Een forse toename van de werkdruk voor alle collega’s, een daarmee gepaard gaand verhoogd ziekteverzuim en een degradatie van de kwaliteit van ons vak is waar wij voor vrezen als deze plannen zouden worden uitgevoerd.    

éénbander-problematiek

Uiteraard heeft FNV Cabine zelf ook ideeën over de invulling van ons vak en sluiten we onze ogen niet voor de breed gedragen problematiek bij onder andere de éénbanders. We willen dan ook tot afspraken komen waardoor er juist meer perspectief komt op promotie en meer evenwichtigheid m.b.t. werkbeleving en werkdruk zonder dat dit ten koste gaat van  kwaliteit en werkzekerheid. Dat is wat anders dan het visieloos overhoop gooien van de cabinebemanningssamenstelling met als enige doel om op kosten te besparen.

Purser in de sterkte

Omdat KLM vast een voorschot heeft willen nemen op productiviteitsverbeterende maatregelen, zijn er geen collega’s in vaste dienst aangenomen. Hierdoor is er voor de winterperiode 2016/2017 een tekort aan 250fte. Om dit tekort op te lossen en daarmee fors te besparen op de kosten, heeft KLM voorgesteld om, vooruitlopend op hun visie, alvast op alle vluchten de Purser in de sterkte in te delen. Dit zou dan per 1 september moeten worden ingevoerd. Een alternatief voorstel van het bedrijf was om de WRR verder te versoberen.

Debacle

We betreuren het zeer dat KLM, nog voordat de cao-onderhandelingen zijn gestart, ervoor kiest om het wederom hard te spelen. Kennelijk heeft KLM niets geleerd van het debacle van vorig jaar rondom de zomerproductie, toen er noodgedwongen vliegtuigen aan de grond bleven staan. Door het offer van het korps (tijdelijke aanpassing van de A-factor van 1.6 naar 1.5) is destijds erger voorkomen. De verdiende dagen staan overigens nog steeds op je JE-teller…

Net als vorig jaar heeft FNV Cabine gesteld dat deze opstelling absoluut niet bijdraagt aan het voeren van een zorgvuldig en constructief overleg. Wij laten ons op deze manier dan ook niet weer onder druk zetten. Het is de keuze van de directie om het op deze manier te spelen. En het is de verantwoordelijkheid van diezelfde directie om de consequenties uit te leggen als KLM de winterproductie niet rond krijgt.

Als het aan ons ligt worden er, naast het aanbieden van structureel meerwerk, collega’s volgens de bestaande afspraken aangenomen. Dat wil zeggen eerst doorstroom vanuit KLC en daarna aanname van vaste krachten . Alleen op deze manier komt de winterperiode niet in het gedrang en kunnen partijen in alle zorgvuldigheid het overleg voeren over een nieuwe cao.

Genoeg geweest

Op dit moment is er geen noodzaak om rigoureuze verslechteringen door te voeren. Het korps heeft ruimschoots bewezen zijn verantwoordelijkheid te nemen wanneer dat wel echt nodig is. Na tientallen miljoenen van bezuinigingen is het voor nu wel genoeg geweest. Het is dan ook de hoogste tijd dat er weer wordt geïnvesteerd in ons vak en in onze arbeidsvoorwaarden. Gezien de bedrijfssituatie is daar voldoende ruimte voor. Ondertussen hebben onze topmanagers, dankzij de offers van het personeel, stevige bonussen ontvangen over 2015 en kunnen ze over 2016, gezien de te verwachte positieve resultaten, weer een forse extra beloning tegemoet zien.

FNV Cabine hoopt altijd in goed overleg tot goede afspraken te komen. Met deze opstelling van KLM is daar echter geen enkele basis voor. Dat kan betekenen dat we tot het uiterste moeten gaan om KLM te overtuigen alsnog met ons op constructieve basis en met oog voor onze ideeën het overleg te voeren.

Pensioendossier

In de volgordelijkheid zal wat ons betreft eerst de impasse rondom het pensioendossier zo spoedig mogelijk moeten worden beslecht. Ook hier gaat onze voorkeur ernaar uit om dit in goed overleg te doen. Er zullen namelijk afspraken moeten worden gemaakt om de versoberingen van onze pensioenopbouw te repareren. Daarnaast zullen de vrijgevallen miljoenen Euro’s pensioengeld teruggegeven moeten worden aan de medewerkers.

Ledenbijeenkomst maandag 18 juli

Ter bepaling van onze opstelling en het vervolgtraject zullen we a.s. maandag in overleg treden met onze actieve leden. We roepen al onze leden op hierbij aanwezig te zijn en hun stem te laten horen! De bijeenkomst vindt plaats a.s. maandag 18 juli van 13.00 – 15.00 uur op het FNV Regiokantoor, Radarweg 60 in Amsterdam (naast station Sloterdijk). Je kunt je hiervoor opgeven via info@fnvcabine.nl

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Zakaria Boufangacha, Ruud van Alphen, Huib den Ouden en Roel van Griensven.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!