Skip to main content

Maandag 18 juli a.s. ingelaste ledenbijeenkomst: Kom en praat mee hoe we de aanval op onze arbeidsvoorwaarden kunnen stoppen

16 juli 2016

Zoals bekend, heeft KLM woensdag 13 juli jl. een visiedocument gedeeld met de cabinebonden. Daarnaast heeft KLM voorgesteld om nog even snel (per 1 september) de Purser op alle vluchten in de sterkte te plaatsen, om zo het bewust gecreëerd te kort van 250fte voor de winterperiode op te vangen. Door middel van een in het leven geroepen zgn. “Inflight Services Special-serie” is KLM een traject gestart om deze plannen  aan het korps te verkopen Laat je echter niet op het verkeerde been zetten, want de plannen brengen weinig goeds. Dit is niets anders dan een harde bezuinigingsoperatie. De plannen zullen wat betreft FNV Cabine van tafel moeten en er zal weer ruimte moeten komen voor investeringen in het korps.

Aanval op alle functies

Via Social Media en op de route doen inmiddels de wildste verhalen de ronde. Verpakt in mooie termen als “Customer Intimacy” en “Creating Memorable Experiences”, is dit plan gewoon een snoeiharde bezuiniging in de vorm van een verkapte reorganisatie die alle functies in het korps zal gaan raken. Deze “visie” van KLM is buitenproportioneel en is een aanval op de basis en kwaliteit van onze baan. Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie:

  • De functies van (Assistent) Purser en Sr. Purser komen te vervallen en worden vervangen door één nieuwe leidinggevende functie waarop hoogstwaarschijnlijk zal moeten worden gesolliciteerd. Doordat er op ICA maar één leidinggevende aan boord overblijft en de leidinggevende op Europa nagenoeg verdwijnt worden er zo’n 1100 (Assistent) Pursers en Sr. Pursers boventallig.
  • Als gevolg daarvan zal er een forse reducering van het aantal promotieplekken plaatsvinden waardoor de doorstroming voor één- en tweebanders volledig op slot zal gaan. Elke vorm van toekomstperspectief verdwijnt voor deze groep collega’s.
  • Het aantal extra posities in de WBC moet niet overschat worden. KLM heeft ons meegedeeld dat daar alleen op geselecteerde routes een extra CA zal worden ingedeeld. Met andere woorden, op veel ICA vluchten gaan we gewoon -1 vliegen en dat terwijl wij nu al de carrier zijn met het meeste aantal passagiers per ca.
  • Het verzoekensysteem zal nagenoeg niet meer functioneren door het opheffen van functies en/of het invoeren van sterfhuisconstructies.

Ledenbijeenkomst maandag 18 juli a.s.

Wij zullen met zijn allen tot het uiterste moeten gaan om duidelijk te maken dat de harde opstelling van KLM tot niets zal leiden en partijen alleen maar verder uit elkaar zal brengen. De directie zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor het te kort aan personeel in de winterperiode, zonder dit af te wentelen op de altijd loyale opstelling van het korps. Daarnaast zal KLM moeten gaan inzien dat dit botte reorganisatieplan niet de weg naar voren is. FNV Cabine is nog altijd bereid om op constructieve wijze tot oplossingen te komen in het belang van de medewerkers en het bedrijf. Wel zal KLM dan moeten inbinden en zich niet moeten gedragen alsof het bedrijf op omvallen staat.

Om gezamenlijk onze opstelling en het vervolgtraject te bepalen, wordt er een ledenbijeenkomst georganiseerd:

maandag 18 juli van 13.00 - 15.00 uur

FNV Regiokantoor

Radarweg 60

Amsterdam (naast station Sloterdijk)

Wij roepen al onze leden op hierbij aanwezig te zijn, het echte verhaal te horen, vragen te stellen en mee te praten over jouw toekomst! Je kunt je hiervoor opgeven via info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!