Skip to main content

Ingelaste ledenvergadering FNV Cabine: “Verharde houding KLM vraagt om actie”

19 juli 2016

alv160718 4674Op maandag 18 juli jl. vond er een ingelaste ledenbijeenkomst plaats. Dit naar aanleiding van alle onrust en boosheid in het korps over het “visiedocument” van KLM met betrekking tot de cabinebemanningsamenstelling. Het voorstel om nog even snel (per 1 september a.s.) de Purser op alle vluchten in de sterkte te plaatsen, om zo het bewust door KLM gecreëerde tekort van 250fte voor de winterperiode op te vangen, wordt ook ervaren als een klap in het gezicht van alle betrokken collega’s. De pensioenonderhandelingen die muurvast zitten kwamen tevens aan de orde.

Ordinaire reorganisatie

De opkomst was groot. Velen namen de moeite om in hun vrije tijd de bijeenkomst bij te wonen. Onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha gaf, terzijde gestaan door het Dagelijks Bestuur, een uiteenzetting van de plannen en de gevolgen daarvan voor het huidige loopbaanbeleid.

In werkelijkheid is de “visie” van KLM een ordinair reorganisatieplan, verpakt onder het mom dat dit is wat de klant wil. Een keiharde bezuinigingsoperatie die niets aan de verbeelding overlaat: Meer dan duizend kaderfuncties komen te vervallen, de doorstroming gaat hierdoor volledig op slot, werkdrukverhoging doordat op een groot deel van de ICA bestemmingen -1 gevlogen gaat worden en een verzoekensysteem dat niet meer zal functioneren. De verontwaardiging onder de aanwezige leden loog er dan ook niet om. Respectloos en buitenproportioneel vond men de aanval op alle functies en onze zorgvuldig opgebouwde arbeidsvoorwaarden.

Rust en eenheid

Een aanval die bovendien tot doel lijkt te hebben om de verschillende functies in het korps tegen elkaar op te zetten. De aanwezigen maakten dan ook duidelijk dat deze plannen in niemands belang zijn: Alle collega’s gaan hier vroeg of laat nadeel van ondervinden. Sterker nog, de visie van KLM zet de deur open naar een personeelsmodel dat we kennen van de low-cost maatschappijen. Hoezo “Customer Centric”? Het is dan ook zaak dat het korps de rust en eenheid blijft bewaren en zich niet laat uitspelen.

Uiteraard heeft FNV Cabine zelf ook een visie over de invulling van het vak en zullen we onze ogen niet sluiten voor de breed gedragen problematiek bij onder andere de éénbanders. We willen dan ook tot zorgvuldig gebalanceerde afspraken komen, waardoor er juist meer perspectief komt op promotie en een evenwichtigere werkverdeling tussen de verschillende functies en posities. Wij zullen hierover in gesprek gaan met onze leden ten einde onze inzet te bepalen bij de besprekingen met betrekking tot een nieuwe cao. Wij zullen ons echter niet onder druk laten zetten.

Actietraject

alv160718 4668Tijdens de bijeenkomst bleek dat de actiebereidheid groot is. Deze ledenvergadering is voor FNV Cabine dan ook de eerste aanzet in de voorbereidingen naar een actietraject indien KLM blijft vasthouden aan haar harde opstelling. We hebben KLM al veelvuldig duidelijk gemaakt dat we ons niet committeren aan de eenzijdig opgelegde besparingsdoelstellingen. Het bedrijf staat er goed voor waardoor er financiele ruimte en tijd is om goede afspraken te maken in het belang van alle medewerkers én het bedrijf.

Purser in de sterkte per 1 september a.s. niet bespreekbaar

Dat betekent dat KLM haar verantwoordelijkheid moet nemen voor het besluit om geen collega’s in vaste dienst aan te nemen. Het hierdoor gecreëerde tekort aan 250fte voor de winterperiode 2016/2017 zal moeten worden opgelost zonder dat dit ten koste gaat van welke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden dan ook. Dus wat FNV Cabine betreft zeker geen Purser in de sterkte op alle vluchten!

Pensioendiscussie versus cao-traject

Om de gesprekken over de cao en welke toekomstplannen voor het cabinepersoneel dan ook daadwerkelijk op te starten, zal er eerst duidelijkheid moeten komen met betrekking tot de onderhandelingen over een toekomstbestendige pensioenregeling. Al geruime tijd staan deze stil. De nieuwe zgn. “uitvoeringsovereenkomst” tussen KLM en het pensioenfonds ligt hieraan ten grondslag. Er is daarin, zonder overleg met de bonden, afgesproken dat KLM voorlopig geen geld hoeft bij te storten als het pensioenfonds er slecht voorstaat. KLM heeft hiermee tientallen miljoenen Euro’s opzij kunnen zetten, doordat er voorlopig geen herstelpremies hoeven te worden betaald. Dat is ons een doorn in het oog.

Met steun van onze leden zal FNV Cabine KLM laten weten dat in de volgordelijkheid op zeer korte termijn eerst de impasse rondom het pensioendossier moet worden beslecht, voordat er cao-onderhandelingen kunnen worden gestart. Onze leden hebben tijdens de bijeenkomst aangeven dat de voorkeur ernaar uitgaat om dit in goed overleg te doen om zo een gang naar de rechter te voorkomen en het cabinekorps een jarenlang juridisch proces te besparen. Hiermee kunnen we ook snel tot afspraken komen over de versoberde opbouw van ons pensioen en de hierdoor vrijgevallen miljoenen Euro’s pensioengeld.

Winstverwachting 2016 buitengewoon goed

Er is de afgelopen jaren genoeg ingeleverd door het cabinepersoneel. Hoewel KLM ons anders wil doen geloven, staat het bedrijf niet op omvallen. Sterker nog, er wordt over 2016 een stevige verbetering van het operationele resultaat verwacht. Het wordt dus tijd dat wij, net als de directie, daar ook de vruchten van gaan plukken.

Résumé

Wij roepen de directie op hun knopen te tellen, snel een oplossing te vinden voor de winterproductie, de pensioendiscussie vlot te trekken om vervolgens de cao-discussie met ons te starten op basis van gelijkwaardigheid zonder een vooraf gesteld dictaat met betrekking tot een procuctiviteitsverbetering van 4%. Blijft de directie hieraan vasthouden, dan zullen wij de druk moeten opvoeren, waarbij wij welke vorm van actie dan ook niet uitsluiten.  

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!