Skip to main content

Mooie resultaten eerste halfjaar 2016

30 juli 2016

Op donderdag 28 juli 2016 zijn door de KLM Directie de halfjaarcijfers van KLM gepresenteerd aan Vakbonden en Ondernemingsraad. Deze  cijfers bevestigen dat KLM er financieel goed voorstaat en dat de bijdragen van alle KLM'ers zijn vruchten afwerpt.

Forse verbetering

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2015 laten de cijfers een verdere verbetering zien. Het operationele resultaat is 207 miljoen Euro, hetgeen een stijging is van 286 miljoen Euro. De Passenger Business (het onderdeel waar Inflight Services onder valt) heeft met een positief operationeel resultaat van 267 miljoen Euro een groot aandeel in dit goede resultaat. In de cijfers komt verder helder naar voren dat  de verbeterde bedrijfssituatie niet alleen te danken is aan de lage brandstofprijs. Ook de structurele verlaging van de kosten heeft een ruim  aandeel in de goede cijfers. KLM-breed zijn de kosten per eenheid met 2,1 % afgenomen. Bij de Passenger Business is er zelfs sprake van een verlaging van de kosten per eenheid van 2,4%. Voor het hele jaar wordt KLM-breed uitgegaan van een productiviteitsverhoging van 3,8%.

Trots

De Directie sprak dan ook van een ‘zeer goed’ resultaat: “KLM ligt mooi op target” en men is daar ‘erg trots op’. Tegelijkertijd werd aangegeven dat het de uitdaging is om deze resultaten door te zetten voor de rest van het jaar, aangezien er rekening wordt gehouden met het toenemen van de druk op de ticketprijzen.

Rol van betekenis

Al het KLM-personeel heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het structureel besparen op de kosten. De effecten van de productiviteitsafspraken uit de voorgaande cao’s zijn zichtbaar en zullen de komende tijd verder toenemen. KLM is dus op de goede weg om de concurrentie aan te gaan en zo een rol van betekenis te blijven spelen in de toekomst. KLM zal echter nooit de resultaten behalen van bijvoorbeeld Emirates of Ryanair, zolang er geen eerlijke concurrentie is. Deze maatschappijen hanteren namelijk een compleet ander business model. Zij creëren met miljoenen aan staatssubsidies, goedkopere belastingregels en ‘cheap labour’ een oneerlijk speelveld. KLM moet niet meegaan in de norm die deze maatschappijen hebben gesteld, maar moet er vooral op blijven inzetten een airline te zijn met een goed product, met kwalitatief goed personeel en een strategisch netwerk. De halfjaarcijfers laten zien dat dit mogelijk is.

Aanwijsbare bijdrage

FNV Cabine heeft de afgelopen jaren een aanwijsbare bijdrage geleverd aan de verbeterde bedrijfssituatie. Het inleveren van vakantiedagen, een goedkoper loongebouw, het redden van de zomerproductie 2015 en de afspraken die FNV Cabine als eerste heeft durven maken met betrekking tot de WRR, geven aan dat onze leden altijd bereid zijn geweest om hun verantwoordelijkheid te nemen. Mede hierdoor is er nu sprake van een meer toekomstbestendige KLM. De schuldenpositie is fors verbeterd van 3 naar 1,8 miljard Euro en er is sprake van een, zoals de directie donderdag zelf aangaf, zeer comfortabele kaspositie van bijna 1,5 miljard Euro. Wij zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen om het bedrijf gezond te houden om zo werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te waarborgen.

Inzetten op verbeteringen

Op basis van de cijfers en tegen bovengenoemde achtergronden vinden wij dat, na jaren van loonmatiging en productiviteitsverhogingen, het korps nu wel wat terug mag zien van de verbeterde resultaten. Onze leden kunnen er dan ook op rekenen dat FNV Cabine  de komende cao-onderhandelingen zal gaan inzetten op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dat betekent dan ook dat de Directie haar zegeningen moet tellen en niet halsstarrig zal moeten blijven vasthouden aan haar eenzijdige besparingsdoelstellingen. In dat kader hebben wij eerder gecommuniceerd over de ‘besparingsvisie’ van Inflight Services. FNV Cabine doet dan ook niet mee aan het verder snijden in de arbeidsvoorwaarden en afschaffen/onverantwoord wijzigen van functies, zonder dat daar goede afspraken over kunnen worden gemaakt in het belang van het korps.

ALV

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering zullen we hierover in gesprek gaan met onze leden. Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 15 augustus 2016 van 13.30 - 17.00 uur in De Burcht, Henri Polaklaan 9 in Amsterdam. Wij roepen al onze leden op hierbij aanwezig te zijn, het echte verhaal te horen, vragen te stellen en mee te praten! Je kunt je hiervoor opgeven via info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!