Skip to main content

Pensioendiscussie, Winterproductie en "visie" toekomst Cabinepersoneel

11 augustus 2016

Al lange tijd staan de onderhandelingen over een toekomstbestendige pensioenregeling de start van nieuwe cao-onderhandelingen in de weg. De nieuwe zgn. “uitvoeringsovereenkomst” tussen KLM en het pensioenfonds ligt hieraan ten grondslag. Daarin is afgesproken dat KLM voorlopig geen geld hoeft bij te storten als het pensioenfonds er slecht voorstaat. KLM heeft hiermee ten koste van de deelnemers inmiddels tientallen miljoenen Euro’s bespaard. De cabinebonden zijn in deze afspraken niet meegenomen en dat is FNV Cabine een doorn in het oog. Daarnaast vindt FNV Cabine de houding van KLM m.b.t. de winterproductie zorgelijk en hebben we, niet in de laatste plaats, ook onze ideeën over het KLM “visiedocument” m.b.t. Cabinepersoneel.

 

Onrechtmatig pensioenafspraken

Wij stellen ons nog steeds op het standpunt dat wij ons niet herkennen in de afspraken tussen KLM en het pensioenfonds m.b.t. de herstelsystematiek van onze pensioenen. Wij vinden nog steeds dat zowel KLM als het pensioenfonds hierin onbetrouwbaar en onrechtmatig hebben gehandeld. Echter, wanneer we hierover op dit moment  de rechter om een oordeel zouden moeten vragen, worden we wellicht jarenlang gegijzeld in een juridisch conflict, met alle gevolgen van dien voor komende cao-discussies. Dat willen we voorkomen.

Uitnodiging aan KLM

FNV Cabine heeft daarom, in een uiterste poging, nogmaals een stap naar voren gedaan en KLM op 11 augustus per brief dringend uitgenodigd om gezamenlijk te bekijken of het alsnog mogelijk is om tot passende afspraken te komen een toekomstbestendige pensioenregeling te realiseren. De belangrijkste issues op dit dossier zijn:

  • De bestemming van de vele miljoenen Euro’s aan premievrijval;
  • Het repareren van de wettelijk versoberde pensioenopbouw;
  • De wijze van het betalen van herstelpremies door KLM.

Planning Winterproductie

In het cabineoverleg van 29 juni en vervolgens in het overleg van 13 juli jl. heeft KLM aangegeven snel met ons het gesprek te willen aangaan, ten einde afspraken te maken over een (eenzijdig door KLM) gewenste verdere productiviteitsverbetering bij Inflight Services van 4% in 2016.

No Go voor Purser in de sterkte

Voor wat betreft het KLM voorstel om, als voorschot op haar ‘visie’, de Purser op alle types en trajecten in de sterkte in te delen en zo ook het te verwachte tekort van 250 FTE voor het winterseizoen 2016-2017 op te lossen, hebben wij het bedrijf laten weten hier niet aan mee te werken!

Het feit dat KLM willens en wetens te weinig personeel heeft aangenomen, in de hoop dat FNV Cabine afspraken zou willen maken over het verhogen van de productiviteit, bestempelen wij als onverstandig en erg riskant voor de operatie. KLM had natuurlijk kunnen weten dat wij niet zouden meewerken aan een proces, waarbij wij onder maximale druk het tekort aan menskracht door middel van het inleveren van arbeidsvoorwaarden zouden oplossen. Zomer 2015 hebben we hetzelfde probleem gehad. KLM is daardoor het korps nog steeds zo’n 40.000 JE dagen verschuldigd, die uiterlijk winter 2017 moeten worden uitgekeerd. Dat KLM nu wederom hetzelfde pad bewandelt, is voor FNV Cabine onbegrijpelijk. De gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van KLM.

Afwijzingen meer/minderwerk

Op dit moment ondervindt het korps al de nadelige gevolgen van deze inschattingsfout van KLM. Er wordt erg krap gepland en verzoeken voor meer/minderwerk worden afgewezen. FNV Cabine heeft een dringend beroep gedaan op KLM om ervoor zorg te dragen dat de planning op orde komt. KLM zal CA’s de ruimte moeten bieden om gebruik te kunnen maken van hun wettelijke recht om hun arbeidsduur aan te passen.

“Visie” Toekomst Cabinepersoneel

Op 13 juli jl. is er, op uitnodiging van KLM, gesproken over de KLM-visie “Customer Centric Cabincrew” en wat dit zou kunnen betekenen voor de positie van het cabinepersoneel.

FNV Cabine heeft KLM al heel snel kenbaar gemaakt dat de gepresenteerde “visie” op weinig enthousiasme kan rekenen. Daar waar KLM deze “visie” presenteert als een verbetering naar de klant toe, zien wij de plannen vooral als een verkapte reorganisatie, waarbij er functies worden aangepast of zelfs verdwijnen. KLM geeft desgevraagd zelf ook aan dat haar “visie” ook zeker een kostenbesparing behelst. Wij hebben bij onze leden veel zorg en teleurstelling gezien. Met name de collega’s met een leidinggevende functie vrezen voor hun baan en lezen in de plannen van KLM de boodschap dat hun inzet en taken voor niets zijn geweest, aangezien de klant klaarblijkelijk beter af is zonder hun inbreng. Dat draagt zeker niet bij aan hun motivatie en gevoel van erkenning.

Instemming nodig

We hebben KLM aangegeven dat voor alle voorgenomen plannen, die inmiddels breed worden uitgemeten via de speciaal hiervoor geïntroduceerde zgn. “IFS Specials”, instemming van FNV Cabine en VNC noodzakelijk is.

Wij vinden dat deze “visie” van KLM m.b.t. het cabinepersoneel constructief en met alle respect voor de positie van de vakbonden gevoerd moet worden op de cao-tafel. FNV Cabine heeft hierover ook de nodige ideeën die zij op die tafel wil bespreken. We hebben KLM aangegeven er weinig voor te voelen om weer te gaan snijden in arbeidsvoorwaarden en het verhogen van de productiviteit.

Win-Win

Wij staan altijd open voor eventuele afspraken die tot een win-win kunnen leiden. Kijkend naar de offers die het cabinepersoneel in de afgelopen jaren heeft gebracht en kijkend naar de huidige bedrijfssituatie, die FNV Cabine als positief beoordeelt, vinden wij vooralsnog dat er eerst weer geïnvesteerd moet gaan worden in het korps.

Kort samengevat:

  • FNV Cabine wil zo spoedig mogelijk met KLM in gesprek om te komen tot toekomstbestendige pensioenafspraken, zonder inmenging van de rechter;
  • FNV Cabine wil, als het mogelijk is om deze pensioenafspraken te maken, zo spoedig mogelijk starten met de cao-onderhandelingen op basis van een gelijkwaardige inbreng van alle partijen;
  • FNV Cabine vindt dat het maakbaar maken van de winterproductie de verantwoordelijkheid is van KLM.

Het is nu aan de directie om de bereidheid te tonen om echt tot oplossingen te komen en zo de arbeidsonrust onder het cabinepersoneel te doorbreken.

ALV

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering zullen we onder andere over bovengenoemde zaken uitvoerig in gesprek gaan met onze leden. Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 15 augustus 2016 van 13.30 - 17.00 uur in De Burcht, Henri Polaklaan 9 in Amsterdam. Wij roepen onze leden op hierbij aanwezig te zijn, het echte verhaal te horen, vragen te stellen en mee te praten! Je kunt je hiervoor nog steeds opgeven via info@fnvcabine.nl. Na ontvangst van je mail ontvang je de agenda.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!