Skip to main content

Cabineoverleg van donderdag 29 september 2016

29 september 2016

Op donderdag 29 september vond er Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine waren Leen van der List (Projectleider FNV Schiphol) en onze bestuurder Asmae Hajjari aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Overleg in teken -1 CA besluit

Zoals bekend sommeerde FNV Cabine KLM op 23 september per brief om het eenzijdige -1 CA besluit in te trekken en voor 29 september met een reactie te komen. Nadat de reactietermijn was verlopen stuurde FNV Cabine nieuwsbrief 16-45 uit. Hierin gaven wij aan de druk op KLM te willen opvoeren om ervoor te zorgen dat het -1 CA besluit alsnog van tafel zou gaan. In reactie op deze nieuwsbrief kwam KLM alsnog met een schriftelijke reactie. Die kwam er in het kort op neer dat KLM bereid was het besluit in te trekken, mits er productiviteitsverbeteringen tegenover zouden staan met dezelfde waarde, ofwel 4%. Het bedrijf houdt dus vast aan de door haar beoogde productiviteitsverbetering ten koste van het korps en blokkeert daarmee het in goed overleg vinden van een oplossing. Op deze manier worden we al maanden aan het lijntje gehouden en daar zijn we ondertussen wel klaar mee.

Nogmaals onze eisen

In de discussie die we vandaag met KLM gevoerd hebben is nogmaals aangegeven hoe FNV Cabine in de wedstrijd zit en wat onze eisen zijn (en in deze volgorde):

  • Intrekking van het “-1 CA besluit”;
  • Het met ons sluiten van een goed pensioenakkoord;
  • Met ons, in overleg, een oplossing vinden voor het op peil houden van de Cabine Bemanning Samenstelling voor de winterdienst 2016;
  • Het starten, zonder voorwaarden vooraf, van cao-onderhandelingen zodat we tot constructieve afspraken kunnen komen.

Uit onderhandeld

Na de weigering van KLM om hieraan tijdens het overleg tegemoet te komen, hebben we aangegeven dat we nog maanden dezelfde standpunten met elkaar kunnen uitwisselen, maar dat we helaas moeten constateren dat er blijkbaar een onoverbrugbaar verschil van opvatting bestaat over hoe we tot goede afspraken komen. Door die constatering is FNV Cabine uit onderhandeld totdat het -1 CA besluit van tafel gaat. We zullen nu andere methoden moeten gaan hanteren om KLM tot bewegen te dwingen. Na diverse uitnodigingen in de afgelopen periode om dit traject, in het belang van het korps, samen met ons te lopen, gaf VNC in het overleg desgevraagd aan nog niet zo ver te zijn. Wij hebben hen aangegeven dat de deur altijd open staat om zich bij ons aan te sluiten.

Linksom of rechtsom: Dit besluit moet van tafel!

Het -1 CA besluit van KLM zegt alles over de manier waarop KLM de arbeidsverhoudingen op scherp zet, het korps probeert buiten spel te zetten en maximaal inzet op verdeel-en-heers om haar doelen te bereiken. Daarbij is het van groot belang in het achterhoofd te houden dat KLM in het kader van “Perform 2020” voor een periode van 5 jaar een jaarlijkse productiviteitsverbetering van 4% verordonneert. Dat is in zijn totaliteit een ingreep van bijna 22%! En wat er na 2020 komt moeten we nog maar afwachten. Als we nu geen streep in het zand trekken, dan gaat de ingezette koers van verstoorde verhoudingen én de “race-to-the-bottom” in alle hevigheid verder. We zullen KLM moeten laten inzien dat je overleg nog altijd samen voert, dat er respect moet zijn voor de juiste volgorde én dat je met dictaten vooraf al bij voorbaat ongelijkwaardig begint! Als korps zeggen we “Tot hier en niet verder!”, als korps zeggen we “Genoeg is genoeg!”.

Enquête

In voorbereiding op het komende actietraject hebben we vannacht een enquête gelanceerd die inmiddels massaal wordt ingevuld door leden en niet leden. De definitieve uitslag van deze enquête zal maandag 3 oktober worden bekendgemaakt. Op dat moment zal ook duidelijk zijn op welke manier we zullen starten om KLM op andere gedachten te brengen. Heb jij je mening nog niet kenbaar gemaakt, doe dat dan zo spoedig mogelijk en vul de Enquête in. Laat je stem horen en geef (anoniem) aan of ook jij daadwerkelijk bereid bent in beweging te komen tegen dit eenzijdige KLM besluit en hoever je hierin wilt gaan. Dit is het moment. Want nogmaals: Het gaat om jouw werk, jouw leven, jouw toekomst!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!