Skip to main content

KLM laat ultimatum FNV Cabine verstrijken

06 oktober 2016

Op donderdag 6 oktober 18.00 uur is het ultimatum van FNV Cabine aan KLM m.b.t. intrekking van het -1 CA besluit verstreken. KLM is niet ingegaan op onze eisen. In plaats daarvan nodigt KLM ons uit tot overleg met wederom als voorwaarde dat een passend alternatief voor het -1 CA besluit wordt overeengekomen. Wij zijn er echter klaar mee dat KLM haar productiviteitsdoelstellingen per decreet op tafel blijft leggen. Dat maakt dat wij uit-onderhandeld zijn. Door middel van acties zullen we nu moeten afdwingen dat KLM alsnog haar besluit intrekt en zonder voorwaarden vooraf met ons in overleg treedt.

Actietraject van start

Tijdens de kadervergadering die vandaag heeft plaatsgevonden is er een actiecomité samengesteld. Dat actiecomité heeft, na het verstrijken van het ultimatum, besloten dat er op zeer korte termijn zal worden overgegaan tot het voeren van acties. Concrete plannen daarvoor liggen klaar en zullen zo spoedig mogelijk worden gedeeld. Uit zorgvuldigheid naar KLM toe zullen wij onze plannen eerst bij het bedrijf bekend maken.

Flyeren

In aanloop naar de acties zullen wij vanaf vrijdag 7 oktober op Schiphol passagiers en collega’s gaan inlichten over het doel van onze acties door middel van het uitdelen van flyers. Dit doen wij bij voorkeur met zoveel mogelijk leden van het korps. Je bent van harte welkom om je voor een paar uurtjes aan te sluiten, want  het gaat om jouw werk, jouw leven, jouw toekomst! Meld je aan via onze helpdesk op info@fnvcabine.nl. Steunbetuigingen via Social Media worden ook gewaardeerd. Gebruik daarbij #KLMcabincrew.

Onze eisen

Onderstaand onze eisen uit het ultimatum, die door KLM worden genegeerd:

  • Het intrekken van de maatregel om per 30 oktober 2016 te gaan vliegen met -1 CA in de Economy Class op de B777­-200, A330­-300 en B787;
  • De toezegging dat KLM de bezetting voor de winterperiode 2016/2017 op orde gaat brengen met medewerkers die een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben of krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door doorstroming van KLC medewerkers, door vrijwillig meerwerk en door het aanbieden van een vast arbeidscontract aan de seizoenskrachten, die nu tijdelijk in dienst zijn.

Oplossing in handen van KLM

FNV Cabine is er samen met haar leden klaar voor om haar eisen kracht bij te zetten. Het is nu aan KLM om verdere escalatie te voorkomen, door alsnog in te gaan op onze eisen. Daarna zouden we in alle rust en zorgvuldigheid verder aan de slag kunnen met het vinden van een oplossing voor het pensioendispuut, om vervolgens het CAO-traject te starten.

Actie Hotline

Vanaf vrijdag 7 oktober kunnen leden iedere dag van 08.00-20.00 uur terecht op onze speciale Actie Hotline met vragen of opmerkingen over het actietraject door te bellen met nummer 06-5140 5914.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!