Skip to main content

Aanscherping werkonderbrekingen op donderdag 3 november

01 november 2016

Vier dagen van werkonderbrekingen met een onwaarschijnlijk hoge actiebereidheid van rond de 60% worden door KLM volledig genegeerd. De KLM-directie blijft het korps schofferen door arrogant te blijven vasthouden aan haar eenzijdige bezuinigingsdoelstelling van 4% en houdt de -1 CA maatregel op tafel.  FNV Cabine constateert wederom dat KLM nog steeds niet in overleg wil zonder voorwaarden vooraf en niet gevoelig is voor de overduidelijke signalen vanuit het korps. Dat dwingt ons over te gaan tot aanscherping van de werkonderbrekingen.

Actieparool voor donderdag 3 november

Het actiecomité van FNV Cabine roept alle Cabin Crew, werkzaam bij KLM Inflight Services, op tot het houden van werkonderbrekingen voor de duur van 30 minuten direct na de cabin crew briefing voor iedere vlucht van KLM die vanaf Schiphol vertrekt op donderdag 3 november 2016 tussen 05.00 uur en 23.00 uur. Actieregels volgen later.

Overleg

Op woensdag 2 november zullen FNV Cabine en VNC overleg voeren met KLM met betrekking tot de actieregels en instructies. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg zullen we de vervolgacties bekendmaken die inmiddels in voorbereiding zijn.

Mismanagement

Het is verbluffend om te zien dat KLM de ogen blijft sluiten voor de enorme onrust bij Inflight. De kloof tussen de directie en de werkvloer groeit en daarmee de minachting van het korps voor het management. De KLM-directie negeert het feit dat er geen enkel draagvlak is voor haar -1 CA maatregel. De eerste ervaringen die bij ons binnenkomen met betrekking tot het -1 CA besluit zijn dramatisch. Wanorde aan boord, gedemotiveerde crew, geen tijd om behoorlijk te eten, geen tijd voor persoonlijke aandacht voor passagiers CRM en ga zo maar door. KLM is op oorlogspad en zet door haar halsstarrigheid zowel de loyaliteit van het korps als die van onze passagiers op het spel. Dat baart ons grote zorgen, want zij zijn de reden van ons bestaan. Zulke staaltjes mismanagement worden zelden vertoond in BV Nederland.

Inflight Newsapp

Door middel van berichten via de Inflight Newsapp probeert het bedrijf de schijn op te houden dat KLM juist de partij is die zo graag in overleg wil komen met de bonden, desnoods door bemiddeling. Ook wordt er inmiddels zelfs gedreigd met de Kort Geding Rechter. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Laat je echter geen rad voor ogen draaien, KLM heeft ons namelijk helemaal niets te bieden en blijft onverminderd vasthouden aan haar vooraf gestelde decreet: Linksom of rechtsom, het korps moet en zal 4% productiviteitverbetering realiseren.

Puinhoop

KLM zegt zich het hoofd te breken hoe het nu verder moet. De oplossing is heel simpel en bijna dagelijks door ons aan KLM gemeld: De -1 CA maatregel moet zonder voorwaarden van tafel en het pensioendispuut moet worden opgelost. Daarna gaan we aan tafel voor cao-onderhandelingen op basis van gelijkwaardigheid en zonder decreten vooraf. Zolang de KLM-directie niet op deze eisen ingaat blijft het korps actievoeren. De door de KLM-directie bewust gecreëerde puinhoop wordt niet door de bonden opgelost.

Gezamenlijke actie van FNV Cabine en VNC!

We zijn standvastig en hebben hetzelfde doel. Ook al is het moeilijk, het is van groot belang dat we massaal mee blijven doen met de werkonderbrekingen, voor de toekomst van jezelf en al je collega’s. Om de KLM-directie te dwingen de visieloze -1 CA maatregel van tafel te halen, voeren FNV Cabine en VNC zoals je weet samen actie. Samen eisen wij respect van KLM voor het altijd zo loyale cabinepersoneel dat nu zo overduidelijk laat zien dat men het helemaal gehad heeft met deze directie en haar dictaten. Het is nu of nooit: Genoeg is genoeg!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!