Skip to main content

Formele reactie van FNV Cabine op raamwerk KLM

15 november 2016

In de gezamenlijke eisen van FNV Cabine en VNC is altijd gesteld dat de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk zou moeten worden ingetrokken, om vervolgens constructief overleg te voeren over het oplossen van het pensioendossier. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld over een nieuw gebalanceerd cao-akkoord.

Professionele reactie FNV Cabine

De afgelopen periode heeft FNV Cabine zich tot het uiterste en met jullie steun ingespannen om binnen deze kaders met VNC en KLM tot een oplossing te komen. Dat is door de halsstarrige opstelling van KLM niet gelukt, waarna KLM in de nacht van 11 op 12 november een raamwerk met de bonden deelde. Een document dat niet meer of minder is dan een wurgcontract waar je aan vastzit als je er formeel over in gesprek gaat. Door jarenlange expertise in dit soort trajecten weet onze overkoepelende FNV organisatie wat de risico’s zijn. Onze juristen hebben dan ook geadviseerd: Niet doen! Linksom of rechtsom zal er, als je hier op ingaat, geen sprake kunnen zijn van open en eerlijk overleg. Er zal door het korps moeten worden betaald voor het intrekken van de eenzijdig opgelegde -1 CA maatregel. In alle openheid hieronder de integrale tekst die we KLM als reactie op het raamwerk hebben gestuurd.

“Geachte heren Slagt en Stienen, beste Aart en Maarten

In reactie op het door ons zaterdag 12 november 2016 om 00:49 uur toegezonden “concept raamwerk cabine (versie 11 november 2300 uur)”, laten wij u het volgende weten.

Het door u toegezonden raamwerk stelt voorwaarden aan het door u intrekken van de ‘-1 CA maatregel’ en benoemt concrete percentages als het gaat om de bijdrage die door het KLM cabinepersoneel geleverd zou moeten worden om tot de door u gewenste productiviteitsverbetering en daarmee een nieuw cao te komen. Met het toezenden en het vervolgens door u (deels) openbaar maken van het raamwerk krijgt het de status van een formele reactie op ons ultimatum van 5 oktober 2016. Wij hebben wat u met ons deelt in het raamwerk dan ook afgezet tegen ons ultimatum en concluderen dat het raamwerk volstrekt onvoldoende ingaat op wat wij verlangen in ons ultimatum. Bovendien heeft het er alle schijn van dat u met het raamwerk op voorhand vast wenst te leggen welke bijdrage door het cabinepersoneel geleverd moet worden in het kader van de door u gewenste productiviteitsverbetering. Daarmee is er sprake van een herhaling van zetten van uw kant. Een herhaling waarvan u op voorhand had kunnen weten dat zij geen oplossing biedt voor het tussen u en ons bestaande conflict.

We laten u dan ook weten dat wij in het raamwerk geen aanknopingspunten zien om met u in gesprek te gaan en handhaven ons op 5 oktober 2016 aan u gestelde ultimatum.

U dient, nu u nog altijd niet ingaat op ons ultimatum, er dan ook rekening mee te houden dat wij op ieder moment kunnen besluiten tot het voeren van acties in uw onderneming. Waarschijnlijk geheel ten overvloede laten wij u weten dat u acties kan voorkomen door onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de eisen genoemd in ons ultimatum.

Met vriendelijke groet

Zakaria Boufangacha

Bestuurder FNV Cabine”

 

Info-sessies

Om het raamwerk en onze reactie daarop nader toe te lichten houden we infosessies. Ook vernemen we graag wat jullie vinden van het raamwerk en onze reactie daar op. Bovenal willen we van jullie horen wat jullie vinden van de ideeën van het Actiecomité als het gaat om het vervolg, dus….

 

Kom naar onze info-sessies!

 Wanneer?

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 november Van 14.00 tot 17.00 uur

 Voor wie?

Voor iedereen (lid of geen lid)

 Waar?

Mercure Hotel Amsterdam Airport

Oude Haagseweg 20, 1066 BW Amsterdam

                                    

Samen sterk!

Tot nu toe is de kracht van de acties geweest, dat wij als bonden gezamenlijk zijn opgetrokken met dezelfde eisen. Samen hebben we acties gevoerd voor respect en een fatsoenlijk akkoord! Het streven van FNV Cabine is om dit te blijven doen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!