Skip to main content

KLM blijft vasthouden aan schadelijke -1 CA maatregel

02 december 2016

KLM heeft, op ons verzoek om kleur te bekennen, laten weten nog altijd vast te houden aan de -1 CA maatregel. Wat betreft de KLM-directie is het leveren van een alternatieve besparing die exact hetzelfde oplevert de enige manier om -1 CA van tafel te krijgen. FNV Cabine is zeer teleurgesteld in deze respectloze opstelling richting het korps en ziet dan ook geen enkele basis om het overleg met KLM aan te gaan.

Met het mes op tafel

FNV Cabine heeft KLM de afgelopen week nogmaals bevraagd of er bereidheid is om op basis van open en eerlijk overleg tot pensioen- en cao-afspraken te komen. Overleg dat wat ons betreft gevoerd moet worden zonder dat de uitkomst op voorhand vaststaat. Helaas is KLM hier niet toe bereid. Het bedrijf blijft FNV Cabine oproepen om in overleg te treden over een ‘raamwerk’, maar op geen enkele manier wordt bereidheid getoond om de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk in te trekken. Ondertussen is het wel duidelijk dat de directie tegenwoordig maar één vorm van overleg kent: Met het mes op tafel en met dictaten vooraf. Dat hebben we gezien bij het conflict met de grondbonden, bij het conflict met de cabinebonden, bij de conflicten met de Ondernemingsraad en zeer recent nu ook bij het conflict met de vliegers.

Twee keer betalen

Op dit moment is VNC nog wel in overleg met KLM. Het is erg onduidelijk of er in dat overleg vooruitgang wordt geboekt. Als we afgaan op de reacties van KLM, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat er linksom of rechtsom een prijs zal moeten worden betaald voor het intrekken van de -1 CA maatregel. Geven we daaraan toe, dan zijn de gevoerde acties zinloos geweest. Zelfs het pensioen-eindbod van de cabinebonden zal er alleen maar komen als er door het korps forse offers worden gebracht. Een eindbod dat op zichzelf KLM al heel veel voordeel biedt. Kennelijk moet het korps hier twee keer voor betalen.

Het actiecomité van FNV Cabine vindt het niet verstandig om tot acties op te roepen zolang KLM en VNC in gesprek zijn. Het gevaar van verdeeldheid en onrust binnen het korps ligt op de loer en alleen KLM zal daar profijt van hebben.

-1 CA slecht voor KLM

Veel collega’s hebben inmiddels ondervonden dat -1 vliegen ten koste gaat van het werkplezier, leidt tot verhoging van de werkdruk en dat passagiers de dupe zijn. Het is zelfs al meerdere keren voorgekomen dat KLM passagiers moest laten staan in verband met de ziekmelding van een collega. KLM verliest hiermee dus geld en goodwill. Het lijkt er verder op dat de maatregel niet eerder dan per juli 2017 kan worden ingetrokken, eenvoudigweg omdat er te weinig collega’s worden aangenomen. Het is kwalijk dat de directie de maatregel halsstarrig blijft gebruiken om maximaal druk te leggen om in te leveren. Het is schandalig!

Purser staat gewoon in de sterkte

Het lijkt er heel erg op dat KLM in de onlangs gewijzigde werkmethodiek de Purser gewoon in de sterkte zet. Dit is in onze ogen in strijd met de cao. We zullen KLM dan ook oproepen om zich strikt aan de cao te houden. Daarnaast gaat FNV Cabine juridisch toetsen of de aanpassing van de cabinebemanning samenstelling überhaupt wel éénzijdig door KLM had mogen worden ingevoerd. Dit op basis van afspraken hierover uit 2010.

Puinhoop

KLM doet er verstandig aan de gecreëerde puinhoop zo spoedig mogelijk op te ruimen. Alleen dan kan er weer sprake zijn van eerlijk overleg, waarbij er niet op voorhand getekend wordt voor buitenproportionele verslechteringen die jaar op jaar geleverd moeten worden. Het wordt de hoogste tijd voor een directie met gezond verstand!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!