Op zoek naar balans

17 juni 2017

Op 15 en 16 juni zijn KLM en de bonden weer bijeen geweest om verder te onderhandelen over de cao voor het cabinepersoneel. Ondanks de inzet van FNV Cabine, met daarin concrete voorstellen om te komen tot een gebalanceerd cao-akkoord, blijkt onze visie ver af te liggen van de bezuinigingsdoelstellingen van KLM.

 

KLM wil minder leidinggevenden

Daags voor de hervatting van de gesprekken verscheen er op de website van ‘Zakenreis’ een interview met onze COO René de Groot met als titel ‘KLM wil minder leidinggevenden’. In dit artikel wordt verwezen naar de onderhandelingen en wordt tot in detail de KLM visie verkondigd. Er wordt door de Groot gesteld dat KLM minder leidinggevenden wil, op ICA en op Europa. Ook worden specifiek de grondtaken van het kader benoemd. FNV Cabine heeft KLM nadrukkelijk meegegeven dat deze discussie thuishoort aan de onderhandelingstafel en niet in de media. Dit soort uitingen komt wat ons betreft het onderhandelingsproces niet ten goede.

Geen gezamenlijk beeld

Voor FNV Cabine is het van belang om tot een goede en gebalanceerde cao te komen die bijdraagt aan zowel de wensen van het korps als aan de toekomstbestendigheid van KLM. De afgelopen dagen is er constructief gezocht naar een manier om de verschillen tussen FNV Cabine en KLM te overbruggen. Met name de cabinebemanningsamenstelling blijft daarbij een heet hangijzer. Uiteindelijk bleek dat de structurele bezuinigingsdoelstelling die KLM vraagt veel hoger ligt dan wat de -1 CA maatregel op dit moment al oplevert. Voor FNV Cabine een onbegaanbaar pad. Helaas zijn we daarom in de avond van 16 juni tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen gezamenlijk beeld is over een gebalanceerd akkoord.

Overleg verder voortgezet

De komende periode worden er nieuwe cao-overleggen ingepland, om ervoor te zorgen dat de -1 CA maatregel zoals afgesproken wordt teruggedraaid. FNV Cabine streeft in het overleg naar win-win afspraken die tegemoetkomen aan de kwaliteit van ons vak en het product, de wensen van het korps en beheersing van kosten voor KLM. Wij blijven ons dus maximaal inspannen om te komen tot cao-afspraken met een breed draagvlak onder het korps.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief