• Home
  • 2017
  • Cao-proces onder druk door bezuinigingsdrift KLM

Cao-proces onder druk door bezuinigingsdrift KLM

20 juli 2017

Op 19 en 20 juli zijn KLM, FNV Cabine en VNC bijeen geweest om de cao-onderhandelingen voort te zetten. De sfeer werd beheerst door de niet aflatende bezuinigingsdrang van KLM. Desondanks lijkt het bedrijf langzaam tot het besef te komen dat zij zich richting onze agenda zal moeten bewegen om tot een akkoord te komen.

Vernieuwingsagenda

FNV Cabine stelt zich vanaf het begin van de onderhandelingen constructief op. Wij hebben een gebalanceerde cao-inzet neergelegd met ruim mandaat van onze leden. In een veranderende luchtvaartwereld waarin onze concurrenten niet stil zitten, is ‘alles bij het oude laten’ niet realistisch. Het belooft voor KLM weer een financieel topjaar te worden. De tijd is dus rijp voor gebalanceerde afspraken, die recht doen aan zowel de belangen van het korps als aan die van KLM. Afspraken die bovendien leiden tot een toekomstbestendig korps met een balans in de verdeling van de lusten en de lasten over alle functies in de cabine.

(Schijn)beweging

Dit is het moment van de waarheid. Deze maand doen wij een ultieme poging om tot een akkoord te komen, zodat de -1 CA maatregel conform afspraak wordt teruggedraaid. KLM heeft op een aantal onderdelen van haar visie een beweging laten zien richting de inzet van FNV Cabine. Wij constateren echter dat het bedrijf daarvoor, zowel met betrekking tot productiviteit als het loongebouw, grote offers vraagt. Daar waar KLM een beweging lijkt te maken, vraagt zij daar dubbele besparingen voor terug. Het bedrijf probeert hiermee een enorme bezuinigingsslag te maken, waardoor deze beweging dus feitelijk een schijnbeweging is.

Balans ver te zoeken

Na vele rondes waarin KLM vasthield aan haar afbraakagenda, lijkt nu het moment daar om een verdiepende discussie te voeren over de toekomst van ons vak. De balans die wij in een cao-akkoord terug willen zien, en die recht doet aan onze collega’s, is echter nog ver te zoeken. De niet aflatende bezuinigingsdrift van het bedrijf zet het vinden van een oplossing daarbij enorm onder druk.

Maximale inspanning

Het risico dat dit cao-proces daardoor verder wordt gefrustreerd groeit. Daarmee groeit ook de kans dat het terugdraaien van de -1 CA maatregel wordt uitgesteld en het korps uiteindelijk de rekening blijft betalen. Dat is voor FNV Cabine onacceptabel. In het belang van al onze collega’s zullen wij ons de komende twee weken maximaal inspannen tijdens de reeds geplande cao-sessies om dit te voorkomen. Het is nu aan KLM om haar beeld met betrekking tot een gebalanceerd akkoord bij te stellen.

Actiecomité bijeen

FNV Cabine is altijd bereid haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben we in het verleden laten zien en dat komt ook tot uiting in onze vernieuwende cao-inzet en de constructieve wijze waarop wij het cao-proces tot op heden invulling hebben gegeven. Om nu verder te komen is ook het zetten van concrete en substantiële stappen door het bedrijf nodig, zonder dat de -1 CA maatregel daarbij als drukmiddel wordt ingezet! Gebeurt dat niet, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat de directie kiest voor het conflictmodel. FNV Cabine houdt inmiddels rekening met alle scenario’s. Op vrijdag 28 juli aanstaande komt het actiecomité bijeen. Dan zullen er voorbereidingen worden getroffen om te anticiperen op de situatie die ontstaat, wanneer we er in deze ultieme poging niet uit gaan komen.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief