Actiedreiging: -1 CA niet van tafel

Op 1 en 2 augustus zijn KLM, FNV Cabine en VNC bijeen geweest voor cao-onderhandelingen. Het waren de 13e en 14e dag van een lange reeks van formele overleggen, waaraan al een serie van verkennende sessies vooraf ging. FNV Cabine heeft zich deze twee dagen, op basis van onze vooruitstrevende cao-inzet, maximaal ingezet om te komen tot een gebalanceerd cao-akkoord. Helaas lijkt zo’n akkoord met KLM nog ver weg.

Bezuinigingen van KLM onverminderd op tafel

KLM heeft vanaf het begin van dit proces hoog ingezet in lijn met het bekende ‘visieplan’ van Inflight Services en de bezuinigingsdoelstellingen van de directie in ‘Perform 2020’. Doelstellingen waaraan FNV Cabine zich nooit heeft gecommitteerd. Naarmate het overleg vordert, wordt steeds duidelijker dat KLM, ondanks de groei en de goede financiële cijfers, niet van plan lijkt om substantieel te bewegen op haar bezuinigingsdoelstellingen. De eisen van het bedrijf, zowel op het gebied van productiviteitsverbeteringen als op kostenbesparingen, blijven nagenoeg onverminderd op tafel. FNV Cabine is altijd bereid om mee te denken over toekomstige uitdagingen voor KLM. Daarbij moet echter wel altijd de balans terug te vinden zijn in zowel de voordelen voor het korps als die van KLM. Wij zien geen enkele noodzaak voor de verregaande bezuinigingen die het bedrijf op dit moment voorstelt. We willen in dat licht memoreren dat onze directie onlangs een loonsverhoging van 5% heeft geïncasseerd. KLM is gewoon een financieel gezond bedrijf!

Winstdelingsuitkering pas in 2018

De afgelopen jaren zijn er door het korps al vele pijnlijke offers gebracht. Door de nullijn sinds 2012 en het structureel inleveren van JV en RV, heeft het korps al maximaal bijgedragen aan de goede bedrijfsresultaten van KLM. Ook de minimum required cabin crew (MRC) op Europa en de eenzijdig ingevoerde -1 CA maatregel op ICA vanaf het winterseizoen 2016 hebben tot forse besparingen geleid. Desondanks stelt KLM voor om de verbeterde winstdelingsregeling, die voor het cockpit- en grondpersoneel geldt vanaf boekjaar 2016, voor cabine pas in te laten gaan vanaf medio 2017. Dat doet geen recht de grote inzet die dagelijks door het korps wordt geleverd!

Actievoorbereiding voor intrekken -1 CA

FNV Cabine heeft in het overleg van de afgelopen dagen klip en klaar aangegeven dat KLM een onverantwoord hoge rekening op arbeidsvoorwaarden bij het korps neerlegt. Een akkoord lijkt daarmee ver weg. KLM gaf desgevraagd aan dat in haar optiek de huidige -1 CA situatie ook na 1 oktober zal worden gehandhaafd als er geen overeenstemming wordt bereikt. Dat is een chantagemiddel in het cao-proces, dat niet langer door FNV Cabine wordt geaccepteerd. Wij hebben geëist dat de -1 CA maatregel met ingang van 1 oktober 2017 van tafel wordt gehaald. Geeft het bedrijf hieraan geen gehoor, dan hebben wij geen andere keuze dan door te gaan met onze voorbereidingen om door middel van acties onze eisen kracht bij te zetten.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!