FNV Cabine biedt KLM duidelijkheid

Op maandag 28 augustus heeft er cao-overleg  plaatsgevonden tussen KLM, FNV Cabine en VNC. In deze fase van het proces worden  de verschillen en overeenkomsten steeds duidelijker naar voren gebracht. In het licht van onze voortdurende constructieve opstelling en onze vooruitstrevende cao-inzet heeft FNV Cabine aan KLM duidelijk gemaakt dat de sleutel tot een akkoord nu in handen is van KLM. 

Balans

FNV Cabine spant zich aan de cao-tafel tot het uiterste in. Met onze constructieve houding proberen we tot een gebalanceerd akkoord te komen. Dat is een belofte aan onze achterban waarmee we uiterst zorgvuldig omgaan. Hoewel KLM op sommige punten van haar inzet wat lijkt te willen bewegen kenmerkt haar opstelling zich tot nog toe door een onaflatende saneringsdrang. Zoals bekend heeft FNV Cabine zich nooit aan de bezuinigingsdoelstellingen van KLM gecommitteerd. Het bedrijf verwijt de cabinebonden nu dat deze buitenproportionele doelstellingen door hen worden gebruikt als argument om niet verder te bewegen en om in gezamenlijkheid te kunnen blijven optrekken. Dat is de wereld op zijn kop!

Als het bedrijf bereid is om in de onderhandelingen haar perform 2020 doelstellingen los te laten, dan is FNV Cabine ervan overtuigd dat er op korte termijn een gebalanceerd cao-akkoord kan worden gesloten. Een akkoord met winst voor zowel het korps als voor KLM. De sleutel voor een oplossing in deze cao-soap ligt bij KLM.

Bemiddelaar

KLM heeft in het overleg voorgesteld om een bemiddelaar aan te stellen. In het denken van KLM moet deze bemiddelaar niet alleen het cao-proces begeleiden, maar zich vooral ook met de inhoud bezighouden. Het bedrijf haalt daarbij  artikel 13.3 van de cabine-cao aan. Daarin staat dat, mochten partijen niet tot overeenstemming komen over voortzetting respectievelijk wijziging van de cao, bemiddeling en/of arbitrage ‘in beginsel’ de voorkeur hebben. Een omschrijving die voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Standpunt FNV Cabine

In tegenstelling tot wat KLM via haar Newsapp met het korps communiceert staat FNV Cabine niet afwijzend tegenover een externe begeleider. Sterker nog, we hebben KLM eerder in de onderhandelingen en ook in het overleg van 28 augustus laten weten dat wij akkoord kunnen gaan met bemiddeling onder de volgende voorwaarden:

  • De bemiddelaar moet onafhankelijk zijn;
  • De bemiddelaar moet procesbegeleider zijn en zich afzijdig houden van de inhoud;
  • De bemiddelaar moet gedragenheid hebben bij alle partijen (KLM, FNV Cabine en VNC)

-1CA

Los van de cao-onderhandelingen blijft de eis van FNV Cabine en VNC voor het onvoorwaardelijk terugdraaien per 1 oktober 2017 van de -1 CA maatregel gehandhaafd. Indien KLM vóór vrijdag 1 september 2017, 12.00 uur niet schriftelijk bevestigt op onze eis in te gaan, dan kunnen de cabinebonden niet anders dan hierop actie ondernemen.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!