Update actietraject -1 CA

Sinds zondag 1 oktober wordt er door FNV Cabine en VNC actie gevoerd om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Dit doen we door KLM strikt aan de afspraken uit onze cao te houden en niet in te gaan op zogenoemde motiveringsverzoeken.

Effecten

Wanneer KLM vanwege vertraging of zieke cabineleden vluchten wil uitvoeren die wettelijk zijn toegestaan, maar buiten de Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) uit onze cao vallen, dan kan dit alleen na akkoord van de cabinebonden. Voor ieder individueel bemanningslid wordt er in dat geval een compensatie gegeven, in de vorm van CS-dagen. Dit proces wordt “motiveren” genoemd. Voor KLM is dit een relatief goedkope oplossing om bij verstoringen vluchten doorgang te laten vinden. Als actiemiddel houden beide cabinebonden KLM sinds 1 oktober echter strikt aan de WRR en gaan dus niet langer in op motiveringsverzoeken van KLM.

Zwaardere acties worden voorbereid

Vanwege het niet meer motiveren door de vakbonden zoekt KLM volop naar andere oplossingen om de operatie draaiende te houden. Dat brengt een aanzienlijk kostenplaatje met zich mee. Er is echter nog geen enkel signaal vanuit het bedrijf gekomen dat men bereid is de -1 CA maatregel terug te draaien. Ook niet nu, naast het nog altijd massaal aanwezige draagvlak onder het korps voor acties, de financiële effecten van de motiveringsactie zichtbaar worden. KLM weet dat ook andere en zwaardere acties door FNV Cabine niet worden uitgesloten. Dat hebben wij het bedrijf in ons ultimatum van 22 september jl. laten weten. KLM wil het er blijkbaar echt op aan laten komen. Het actiecomité van FNV Cabine bereidt momenteel vervolgstappen voor om de acties fors uit te breiden. Hiervoor spreken we al onze leden aan, want dit doen we als korps samen, voor onze toekomst. Uiteraard hoopt FNV Cabine dat het zover niet hoeft te komen. Als de KLM directie verstandig is, ziet zij nu eindelijk in dat de eenzijdig ingevoerde en nog altijd verguisde -1 CA maatregel niet de weg is naar vertrouwen en toekomstbestendige oplossingen. Vertrouwen en oplossingen waaraan de directie naar eigen zeggen zoveel belang hecht.

Op ramkoers

In lijn met de houding richting het cabinekorps, ligt de KLM directie ook bij KLM Grond op ramkoers met haar personeel. Werknemers die al jarenlang in de KLM lounges op Schiphol werken als hospitality agents, de meesten met een dienstverband van dertig jaar en langer, dreigen hun arbeidscontract bij KLM te verliezen. Zij vormen een belangrijke schakel in het creëren van een positieve reisbeleving voor onze best betalende passagiers.

KLM directie legt negatief advies Ondernemingsraad naast zich neer

Ondanks een negatief advies van de Ondernemingsraad zet KLM haar plannen gewoon door en worden de werkzaamheden in de lounges uitbesteed aan een externe cateraar. Dit leidt tot verslechteringen in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor deze grondcollega’s. Het is de zoveelste stap van KLM die leidt tot het uitkleden van banen en tot een verdere race naar beneden op Schiphol. Dit alles in een tijd waarin KLM afstevent op de grootste winst uit haar geschiedenis.

Werkonderbrekingen

Deze week hebben de hospitality agents meerdere keren het werk in de lounge neergelegd om KLM te bewegen hen in dienst te houden. Er volgen mogelijk meerdere acties. Wij roepen onze leden op om begrip te hebben voor deze acties en daar waar mogelijk hun steun te betuigen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!