• Home
  • 2017
  • -1 CA: Zwaardere acties onvermijdelijk

-1 CA: Zwaardere acties onvermijdelijk

22 november 2017

Zoals bekend wordt er sinds zondag 1 oktober door FNV Cabine en VNC actie gevoerd om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Dit doen we door KLM strikt aan de werk- en rusttijden uit onze cao te houden en niet in te gaan op zogenoemde motiveringsverzoeken. 

Chantage

We hebben onderhandeld, korte werkonderbrekingen gehouden en opnieuw onderhandeld. We hebben het eindbod van KLM massaal afgewezen, weer een ultimatum uitgebracht en inmiddels bijna twee maanden niet gemotiveerd. Het korps schreef een recordaantal trip reports, zonder enig resultaat. Het is inmiddels een soap geworden die zijn weerga niet kent. Hoewel KLM zegt het vertrouwen te willen herstellen doet men er alles aan om ons te negeren en te blijven chanteren met de -1 CA maatregel. Het korps wordt zonder enig respect behandeld en de wereld over gestuurd met een onwerkbaar product. Men lijkt het in Amstelveen allemaal wel best te vinden.

Hardere acties

Dat moet anders. Als het aan FNV Cabine ligt gaan we over tot hardere acties. Niet omdat we graag harde acties voeren, maar wel om KLM in beweging te krijgen. De -1 CA maatregel moet van tafel en vervolgens moet er een fatsoenlijke cao komen. Ook wij willen als frontline personeel meedelen in de financiële successen. Daar hebben we een belangrijke bijdrage aan geleverd en daar hebben we lang genoeg op gewacht. Vandaag, op 22 november, heeft FNV Cabine KLM per brief gewaarschuwd om op onze eis in te gaan omdat zwaardere acties anders onvermijdelijk zijn. De integrale tekst van deze brief is hieronder weergegeven.

Redactie FNV Cabine

 

Geachte heer Stienen, beste Maarten,

Op 9 augustus jl. heeft FNV Cabine u een voorultimatum gesteld over het terugdraaien van de -1 CA maatregel. Op 22 september hebben wij dit voorultimatum omgezet in een ultimatum. In dit ultimatum eist FNV Cabine het onvoorwaardelijk terugdraaien van de gehele -1 CA-maatregel. Wij constateren dat KLM sinds 22 september geen enkele beweging heeft gemaakt in de richting van onze eis, ondanks de lopende ‘niet meer motiveren actie’.

FNV Cabine heeft u in het ultimatum van 22 september laten weten dat andere en dus ook zwaardere acties door ons niet worden uitgesloten. Het uitblijven van enige beweging van KLM op onze eis om de -1 CA maatregel in zijn geheel en onvoorwaardelijk terug te draaien, maakt dat de stap naar zwaardere acties onvermijdelijk wordt. Zoals gebruikelijk zullen wij u over aard, omvang en aanvang van andere dan de ‘niet meer motiveren actie’ een aparte aanzegging doen.

Wij hopen uiteraard dat het niet zover zal komen. Het verzwaren van de acties kan door KLM worden voorkomen door in te gaan op de gestelde eis.

Met vriendelijke groet,

Birte Nelen                                               

vakbondsbestuurder FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief