Oproep tot 24-uurs staking op 8 januari

De maat is vol! We worden al meer dan een jaar de wereld over gestuurd met een onwerkbaar product door de -1 CA maatregel. Deze ordinaire bezuiniging moet van tafel om de weg vrij te maken voor een fatsoenlijke cao. Na een zorgvuldige afweging is met mandaat van het actiecomité van FNV Cabine daarom besloten op te roepen tot een 24-uurs staking. Deze staking zal plaatsvinden op maandag 8 januari 2018.

 

Chantagemiddel moet van tafel

Het korps eist haar respect terug en het doel is duidelijk: de -1 CA maatregel moet van tafel, we willen een fatsoenlijke cao en we willen net als alle andere KLM-ers meedelen in de historische winsten van 2016 en 2017. Wij zijn de schijnbewegingen van KLM meer dan zat. Inmiddels is duidelijk geworden dat KLM niet onder de indruk raakt van korte werkonderbrekingen of de lopende motiveringsactie en dat praten om het praten niet helpt. De directie heeft blijkbaar andere prikkels nodig om in beweging te komen. Daar zullen we met z’n allen voor gaan zorgen! De 24-uurs actie is inmiddels per brief aangezegd bij KLM. FNV Cabine heeft besloten om deze actie ruim van tevoren aan te zeggen, zodat de directie in de gelegenheid wordt gesteld om op de eis in te gaan en de actie te voorkomen.

>> brief: aanzegging 24 uurs actie KLM

Samenwerking VNC

Na het afwijzen van het cao eindbod door zowel de leden van FNV Cabine als VNC, voeren we gezamenlijk actie om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Dit doen we door niet meer te motiveren en ons strikt aan de WRR uit onze cao te houden. Het actiecomité van FNV Cabine heeft besloten dat het lang genoeg heeft geduurd en het tijd is om de broodnodige verzwaringsstap te zetten. Want het is tijd om als korps luid en duidelijk het signaal af te geven dat de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk moet worden teruggedraaid, om vervolgens via eerlijke onderhandelingen te komen tot een gebalanceerde cao! Wij nodigen VNC nadrukkelijk uit om het gezamenlijke actietraject te verstevigen en samen deze voor het korps unieke stap te zetten.

Instructie voor 8 januari

FNV Cabine gaat zorgvuldig te werk bij het organiseren van deze actie. Wij roepen het gehele korps - leden van FNV Cabine, leden van VNC en niet-leden - op om mee te doen aan deze staking. De oproep is van toepassing op alle vluchten vertrekkende ex Amsterdam. Onze zogenaamde “weerstandskas”, de financiële buffer vanuit de landelijke FNV-organisatie, is beschikbaar gesteld voor deze actie. Alle leden van FNV Cabine en VNC die met de actie meedoen ontvangen een uitkering wanneer KLM besluit om loon in te houden. Dat geldt ook wanneer je op 8 januari ter plekke lid wordt van FNV Cabine. Alle informatie over de staking van 8 januari, inclusief een lijst met veel gestelde vragen, is te vinden onder de actieknop op de homepage van onze website www.fnvcabine.nl. Daarnaast houden we je natuurlijk op de hoogte via de gebruikelijke kanalen.

Doe mee en kom in actie, het is nu of nooit!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!