Skip to main content

Overleg KLM IFS van 30 mei

07 juni 2018

Op woensdag 30 mei vond het maandelijkse overleg plaats met KLM Inflight Services. Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen en Samira van Huychem.

JV tijdens purser selectiegesprek

Tijdens het gesprek heeft FNV Cabine signalen opgebracht van leden die zich via de helpdesk van FNV Cabine hebben gemeld. Zij zijn tijdens hun JV uitgenodigd voor het selectiegesprek voor Purser. Het verschuiven van de datum doet veel stof opwaaien. In constructief overleg met KLM is gesproken over deze situatie. Als collega’s niet aanwezig kunnen zijn op hun gesprek vanwege JV, wordt gekeken naar een andere datum in dezelfde (peil)ronde. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt door de MCC contact met de kandidaten opgenomen. Voor de collega’s die zich bij FNV Cabine hebben gemeld is een passende oplossing overeengekomen.

Suggesties privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat alle organisaties, ook KLM, meer verantwoordelijkheid hebben bij de verzameling en verspreiding van privacygevoelige gegevens. Hier vallen ook de persoonsgegevens van cabinecollega’s onder. FNV Cabine heeft naar aanleiding van suggesties van leden met KLM gesproken over de verschillende platformen waarop persoonsgegevens worden gedeeld.

Personeelsplanning

Ook heeft FNV Cabine van Crew Planning & Assignment een actueel overzicht van de personeelsplanning ontvangen. Onder voorbehoud voorziet KLM in de periode 1 januari t/m 31 augustus 2018 een aanname van 318 nieuwe collega’s. Dat betreft 210 Nederlandse CA’s, 36 KLC-collega’s en 72 Asian Cabin Crew, ter vervanging van de huidige. Daarnaast is er een doorstroom naar de functie van tweebander voorzien van 295. Verder verwacht KLM tot en met augustus 84 promoties naar de functie van Purser en 48 promoties naar die van Senior Purser. Een deel van deze (om)scholingen heeft inmiddels al plaatsgevonden.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!