Skip to main content

FNV Cabine kiest nieuw Dagelijks Bestuur

25 juni 2018

Op vrijdag 22 juni vond de maandelijkse vergadering plaats van actieve leden (kaderleden) van FNV Cabine. Tijdens deze vergadering zijn voor de zittingsperiode 2018 - 2021 de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen. Dit besluit zal worden bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op vrijdag 20 juli.

Mix van ervaring en vers bloed

 

Er wordt altijd naar gestreefd om het Dagelijks Bestuur (DB) een goede afspiegeling te laten zijn van de achterban en om continuïteit in het beleid te waarborgen. De volgende vliegende collega’s zijn bij acclamatie gekozen om namens de leden van FNV Cabine zitting te nemen in het vijfkoppige DB:

  • Peter Steinbach, Voorzitter (Purser)
  • Huib den Ouden, Secretaris (Purser)
  • Damaris Soumokil (éénbander)
  • Dorien Visser (Sr. Purser)
  • Monique van Doorneveld (Purser)

Het DB zal zich, samen met de actieve leden van FNV Cabine, de komende jaren gaan inzetten voor de belangen van het korps. Met een goede vertegenwoordiging van de meeste functies en een mooie mix van ervaring en vers bloed, zal het DB vorm en uitvoering gaan geven aan het vakbondswerk waar de leden van FNV Cabine voor staan.

 

Afscheid

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee vertrouwde gezichten. Ruud van Alphen heeft de voorzittershamer neergelegd, nadat hij eerder dit jaar besloot zijn carrière binnenkort buiten KLM voort te zetten. Samira van Huychem, algemeen bestuurslid, heeft haar taken neergelegd om zich te focussen op nieuwe uitdagingen. Zij hebben zich de afgelopen jaren met verve ingezet voor een professionele invulling van het vakbondswerk, altijd vastgehouden aan de rechtvaardige koers van FNV Cabine en zich nooit laten leiden door de waan van de dag. We bedanken Ruud en Samira voor hun jarenlange tomeloze inzet voor FNV Cabine en wensen hen veel succes toe!

 

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!