Skip to main content

Relatie tussen ICA–M product, ziekteverzuim en NPS

01 juli 2019

Met ingang van winterdienst 2018 is uitvoering gegeven aan de KLM/VNC-deal: de beruchte -1 CA maatregel in combinatie met een nieuw M-Class product op de gehele ICA-vloot. KLM en VNC dachten hiermee de rust terug te krijgen in het korps. Niets is echter minder waar. Een nieuwe ronde cao-onderhandelingen is inmiddels alweer gestart en het is duidelijk geworden dat KLM wederom op zoek is naar forse kostenbesparingen. Deze keer moeten die volgens het bedrijf komen uit een versobering van de ICA WRR. Maak je borst dus maar nat.

Ziekteverzuim sky-high

FNV Cabine ontvangt, via de Helpdesk en via andere kanalen, signalen van de achterban naar aanleiding van de -1 CA maatregel op ICA met bijbehorende nieuwe service. Zorgen over; de kwaliteit van de service, verhoogde werkdruk, verslechterde arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleving aan boord. Dit lijkt ook zichtbaar te zijn in een daling van de NPS. Ook is het ziekteverzuim bij Inflight Services schrikbarend hoog met een gemiddelde van 8%! Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. De miljoenen die KLM in deze cao-ronde via de ICA WRR wil binnenhalen, zouden ook beschikbaar komen wanneer men zou inzetten op werkdruk verlagende maatregelen en op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Wist je bijvoorbeeld dat 1% minder verzuim op jaarbasis, alleen al bij Inflight Services, zo’n 4,5 miljoen euro oplevert?

Brief over nieuwe CBS en ICA-M service

Omdat het om onze arbeidsvoorwaarden gaat, heeft FNV Cabine KLM per brief om meer achtergrondinformatie gevraagd met betrekking tot de -1 CA maatregel in combinatie met de nieuwe ICA-M service. De vragen richten zich heel concreet op de kwaliteit van de service, de werkdruk en de arbeidsomstandigheden aan boord (vóór en ná invoering van de cao-maatregelen) in relatie tot ziekteverzuim en NPS. De antwoorden daarop zijn noodzakelijk voor de te voeren cao-discussies met KLM. De integrale tekst van de brief is hier te lezen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!