Skip to main content

FNV Cabine en VNC voeren druk op KLM op voor een goede cao

18 september 2019

Recent hebben beide cabinebonden het teleurstellende eindbod van KLM op loon en looptijd afgewezen. Wij constateren dat KLM niet wil investeren in het cabinepersoneel. Daarom zien we ons genoodzaakt om de druk op KLM op te voeren. FNV Cabine en VNC trekken hierin zoveel mogelijk samen op.

Gezamenlijke brief
Dat doen we om te beginnen met een gezamenlijk brief aan KLM (klik hier). Hierin ondersteunt FNV Cabine VNC om het zogeheten motiveren vanaf 25 september duurder te maken voor KLM. Vanaf 30 september zal er helemaal niet meer gemotiveerd worden. Uiteraard kan dit door KLM voorkomen worden door binnen een week tegemoet te komen aan onze redelijke eisen op loon, looptijd en inhoud.

Motiveren en extra compensatiedagen crew
Als KLM een vlucht wil uitvoeren die door onvoorziene omstandigheden qua werk- en rusttijden (WRR) buiten de cao valt, dan kan dit alleen na toestemming van vakbonden die partij zijn bij de cao. Als vluchten worden gemotiveerd, dan wordt hiervoor compensatie voor de cabinebemanning aan KLM gevraagd in de vorm van vrije dagen, CL- en KL-dagen. Bij het duurder maken van motiveringen wordt extra compensatie voor de cabinebemanning geƫist. Bij stoppen met het motiveren van vluchten die de cao overschrijden worden afwijkingen van de WRR niet langer toegestaan.

Mogelijke gevolgen
In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er dankzij de bereidheid tot motiveren bij verstoringen annuleringen worden voorkomen en veel passagiers uiteindelijk toch nog op tijd op hun bestemming aankomen. Gemiddeld gaat het om tientallen verzoeken per maand, oplopend tot boven de dertig. Als de benodigde toestemming duurder wordt gemaakt of niet langer wordt afgegeven aan KLM dan valt de flexibiliteit van de vluchtuitvoering weg. Dat heeft consequenties voor de operatie en kan tot annuleringen leiden.

Naast dit drukmiddel beraden beide bonden zich op andere vervolgacties.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!