Skip to main content

Hervatting cao-overleg op maandag 30 september

29 september 2019

Na een week van onafgebroken onderhandelen wees FNV Cabine in de nacht van 13 september KLM’s teleurstellende eindbod op loon en looptijd af. Als reactie op dit bod zagen wij ons genoodzaakt om, samen met VNC, de druk op KLM op te voeren. Dit om KLM de mogelijkheid te geven tegemoet te komen aan de inzet met ruim mandaat van onze leden. Een inzet op loon, op looptijd én op inhoud. Vanaf 25 september hebben wij daarom het duurder maken van het zogenaamde ‘motiveren’ ondersteund.

Informeel

Achter de schermen is er vervolgens veelvuldig informeel contact geweest tussen onze cao-delegatie en KLM. Daarbij is getracht om een flinke tegemoetkoming op de inhoudelijke punten uit onze voorstellenbrief te realiseren. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat KLM ons op 24 september per brief heeft uitgenodigd om het formele cao-overleg te hervatten op maandag 30 september.

Uur van de waarheid

Hoewel er nog steeds een groot verschil is tussen onze inzet en hetgeen KLM biedt, hebben wij na zorgvuldig afwegen besloten om op de uitnodiging van KLM in te gaan. Wij gaan weer aan tafel met de verwachting dit verschil te kunnen overbruggen. Dat hebben wij KLM zondag 29 september laten weten, waarbij het onze nadrukkelijke voorkeur heeft om weer aan tafel te gaan in een setting waarbij alle bonden aanwezig zijn. Tegelijkertijd hebben we onze ondersteuning aan de motiveringsactie tot nader order opgeschort. We zullen over de voortgang van deze fase in de onderhandelingen communiceren via onze website, onze facebook pagina en nieuwsbrieven.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk