Skip to main content

Eindbod KLM: leden FNV Cabine zijn aan zet

01 oktober 2019

In de nacht van maandag 30 september heeft KLM tijdens het cao-overleg aanzienlijke stappen gezet. KLM heeft een totaalpakket neergelegd dat op loon slecht is, maar waarvan de inhoudelijke voorstellen als goed zijn te beoordelen. De cao-delegatie van FNV Cabine vindt het totaalpakket voldoende om voor te leggen aan onze leden via een ledenraadpleging. Zo werkt de democratie bij FNV Cabine.

Toelichting totaalpakket: inhoudelijke afspraken

Na vele rondes onderhandelen heeft KLM eindelijk werkinhoudelijke voorstellen gedaan die in lijn liggen met de cao-inzet van FNV Cabine. Deze beoordelen wij als goed. Alle voorstellen hebben een positief effect voor onze cabinecollega’s. KLM stelt onder andere voor:

  • dat de Nevenopdracht Gratis vervalt: per ingenomen dag 1 dag compensatie, waarvan 0,5 op de CL- en 0,5 op de KL-teller;
  • de B787-10 operatie uit te voeren met 11 bemanningsleden. De service in de C-class wordt standaard met 3 CA’s uitgevoerd. KLM wil de mogelijkheid hebben om op de B787-10 het Anytime For You product in te zetten. Invulling hiervan wordt besproken met de groepscommissie;
  • een Vrijwillige Vertrekregeling aan te bieden voor 100 fulltime arbeidsplaatsen. Voor collega’s die hebben bijgetekend na de normpensioenleeftijd van 60 jaar gelden beperkingen;
  • bij opsturen (XXDHC) de volgorde C-class, Economy Comfort class en M-class te hanteren. Stoelen worden gereserveerd zodra het opsturen bekend is. Bij bestemmingen verder dan 6.500 km in combinatie met een rust van minder dan 32 uur wordt een C-class stoel gegarandeerd;
  • voor collega’s met een parkeerkaart de eigen bijdrage (circa €7 per maand) te laten vervallen en voor collega’s zonder parkeerkaart de vervoersvergoeding met dit bedrag te verhogen;
  • de promotieprocedure gezamenlijk met de cabinebonden te moderniseren en te verbeteren;
  • gezamenlijk onderzoek te doen naar flexibilisering JV-dagen, vrijetijdsbescherming op Europa (de zogenaamde ‘blokbescherming’) en het behoud van week 3 en 4 bij ziekmelding.

Toelichting totaalpakket: structurele loonsverhoging

KLM stelt een gelijke loonsverhoging voor bij de domeinen Cabine en Cockpit. De looptijd van de cao is 2 jaar en 9 maanden, van juni 2019 tot 1 maart 2022. KLM heeft de afgelopen maanden kleine stappen gezet. De oorspronkelijke KLM inzet van gemiddeld 1,35% per jaar is verhoogd naar gemiddeld 2,5% per jaar. In totaal gaat het om 7%. De winstdelingsregeling blijft onveranderd. Dit loonbod beoordelen wij als negatief, zeker afgezet tegen de gezonde financiële positie van KLM.

Meer weten? Kom naar onze infosessies

FNV Cabine organiseert infosessies op 8, 9 en 15 oktober van 13.00 tot 15.00 uur op het kantoor van FNV Cabine in Amsterdam. Je kunt je alvast aanmelden via info@fnvcabine.nl. Zoals bij alle belangrijke beslissingen, stemmen alle leden van FNV Cabine mee. Een uitgebreide vergelijking tussen het totaalpakket van KLM en de cao-inzet van FNV Cabine delen wij later deze week via onze gebruikelijke communicatiekanalen. Ook de uitnodiging voor de digitale ledenraadpleging volgt zo spoedig mogelijk. Iedere cabinecollega die voor de sluitingsdatum van de ledenraadpleging lid wordt van FNV Cabine, kan meestemmen.

Wil je écht de inhoud in? Klik dan hier voor het volledige KLM cao-voorstel.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!