Skip to main content

Update cao en acties: stilte voor de storm?

15 november 2019

Twee weken geleden liet KLM het ultimatum van FNV Cabine verstrijken, met als gevolg dat er voorlopig geen cao-akkoord is voor cabine. Intussen is er een actietraject opgestart om KLM tot een beter bod te bewegen. Is er sprake van stilte voor de storm? Hebben grond en cockpit nou al getekend? En hoe zit het precies met een eventuele aanpassing van de winstdelingsregeling in combinatie met een verhoging van structureel loon? Tijd voor een update!

Actiecomité aan de slag

Afwachten is geen optie. Het actiecomité van FNV Cabine komt daarom regelmatig bijeen. Acties gaan altijd stap voor stap. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met de belangen van passagiers en crew en houden we ook rekening met de feestdagen. Wij realiseren ons echter wel dat er forse acties nodig zijn om KLM in beweging te krijgen. Drie werkonderbrekingen van het grondpersoneel; van respectievelijk twee keer twee en één keer vier uur lang hebben immers niet geleid tot een beter loonbod van KLM. Beide cabinebonden werken nauw samen met als doel om op korte termijn gezamenlijk acties uit te roepen.

Deal bij vliegers en grond

Inmiddels hebben de leden van zowel de grondbonden als die van de vliegers ingestemd met het cao-pakket dat KLM hen heeft aangeboden. In hun onderhandelingsresultaat hebben zij expliciet laten opnemen dat eventuele verbeteringen in de cao bij cabine ook zullen worden doorgetrokken naar grond en cockpit.

Winstdeling versus structureel loon

Hoe zit het nou precies met die 7% en 8,5%? KLM heeft de bonden in haar eindbod twee loonvoorstellen gedaan: 7% structurele loonsverhoging over de looptijd van de cao met behoud van de huidige winstdelingsregeling (WDR), óf per 1 januari 2020 1,5% extra structureel loon bovenop die 7% met een verslechterde WDR. Per cao (grond, cockpit en cabine) kunnen de bonden een keuze maken. Bij een verslechterde WDR blijft het maximale uitkeringsniveau 20%, maar wordt de uitkering bij een winstmarge tussen 3,7% en 15,7% lager dan deze nu is. (Zie onderstaande grafiek).

WDR

 

Koffiedik kijken

Het blijft koffiedik kijken wat de beste keuze is. Als de cijfers van KLM de komende jaren goed blijven, dan loopt het korps met een verslechterde WDR een aanzienlijk deel van de winstuitkering mis. Anderzijds biedt 1,5% structureel loon zekerheid over inkomen en telt deze 1,5% ook mee in bijvoorbeeld pensioenopbouw, vakantiegeld en 13e maand. De grondbonden hebben gekozen voor structureel loon, de vliegers voor behoud van de huidige WDR. De cabinebonden hebben vooralsnog ook gekozen voor behoud van de huidige WDR, een regeling die KLM heeft geïntroduceerd om het korps te compenseren voor het koopkrachtverlies vanwege de jarenlange nullijn.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!